کد: 15499-350279      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ شنبه ۲۱ شهريور    تعداد بازدید : 902

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو...

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط گروه نورولوژی درتاریخ

سه شنبه 94/06/24  تشکیل مییشود.

                                                                                                                       case : آقای 76 ساله با افت سطح هوشیاری

زمان:14-13

مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

نظر شما :
captcha
Close