کد: 15499-350391      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۲ مهر    تعداد بازدید : 897

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط خانم دکتر دادپی درتاریخ سه شنبه 94/07/14 تشکیل مییشود...

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط خانم دکتر دادپی درتاریخ

سه شنبه 94/07/14  تشکیل مییشود.

            موضوع:فشارخون در بارداری

            زمان : 14 - 13

            مکان : سالن کنفرانس مرکز توسعه 

نظر شما :
captcha
Close