کد: 15499-350418      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۵ مهر    تعداد بازدید : 952

برگزاری ژورنال کلاب دربیمارستان ضیاییان

به همت واحد آموزش ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان درتاریخ 94/07/15 با موضوع ارتباط Cancerو DVT برگزارشد...

به همت واحد آموزش  ژورنال کلاب این هفته بیمارستان ضیاییان  درتاریخ 94/07/15 با موضوع ارتباط  Cancer و DVT برگزارشد.

دراین ژورنال کلاب که  توسط کارآموزدوره 2 هفته ای جنرال  آقای  امیر کیان معاونی  برگزارشد ،اساتید گروههای تخصصی و کلیه کارورزان وکارآموزان حضورداشتند.

نظر شما :
captcha
Close