کد: 15499-350484      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ سه شنبه ۵ آبان    تعداد بازدید : 1220

برگزاری پانل دربیمارستان ضیاییان درتاریخ 4آبان سالجاری

به همت واحد آموزش کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 4آبان ماه سالجاری به پانل با موضوع زیر اختصاص یافت:

به همت واحد آموزش  کنفرانس هفتگی بیمارستان ضیاییان امروز مورخ 4آبان ماه سالجاری به پانل با موضوع زیر اختصاص یافت:

خانم مبتلا به بثورات جلدی منتشر  و تب

گردانندگان این پانل دکتر علیزاده متخصص عفونی و  دکتر شکویی نژاد متخصص پوست وعضو هیات علمی  بودند.

دراین جلسه که اساتید گروههای مختلف تخصصی بیمارستان ضیاییان  ، کارورزان وکارآموزان حضورداشتند،  جهت آموزش دانشجویان ، درخصوص بیماری و نحوه درمان ، پرسش وپاسخ شد.

نظر شما :
captcha
Close