کد: 15499-350499      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ شنبه ۹ آبان    تعداد بازدید : 1155

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط آقای دکتر فلاحی درتاریخ سه شنبه 94/08/12 تشکیل مییشود...

 

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط آقای دکتر فلاحی درتاریخ

سه شنبه 94/08/12  تشکیل مییشود.

           case:خانم 60ساله با تب ،سردرد و سرفه

          زمان: 12/30-13/30

          مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

          ارسال خبر : 

آقای بابک بابائی صومعه

      

نظر شما :
captcha
Close