کد: 15499-350548      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۸ آبان    تعداد بازدید : 908

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های بیمارستان بهارلو

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی توسط خانم دکتر کارگزار درتاریخ سه شنبه19/8/94 تشکیل مییشود...

 

قابل توجه کلیه همکاران ، اساتید، پزشکان ،دانشجویان و اینترن های  بیمارستان بهارلو

 

جلسه آموزشی مشترک بین گروههای تخصصی  توسط خانم دکتر کارگزار درتاریخ

سه شنبه 94/08/19  تشکیل مییشود.

            موضوع :Low back pain

            زمان: 12/30-13/30

            مکان :سالن کنفرانس مرکز توسعه 

            ارسال خبر :  

آقای بابک بابائی صومعه

نظر شما :
captcha
Close