معرفی بیمارستان ضیاییان

ساخت بیمارستان ضیائیان با اهداء قطعه زمین به مساحت ٨٣٠٩ متر مربع  توسط مرحوم دکتر ضیاءالدین ضیائیان در سال ١٣٣٦ طراحی و در سال  ١٣٤٤ احداث بنای بیمارستان آغاز شد و پس از یک وفقه طولانی در ٢٢ بهمن سال ١٣٧٢ افتتاح گردید و در سال ١٣٩٠ به بیمارستان ‌آموزشی تبدیل شد. 
 اکنون بيمارستان ضيائيان يك مرکز آموزشی درمانی ضیائیان به عنوان یکی از بیمارستانهای جنرال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ظرفیت فعلی بیمارستان 112 تخت فعال از 155 تخت مصوب و در 3 طبقه ساختماني با 13بخش شامل:  CCU، ICU ، بخش همو دیالیـــز، جراحی  و داخلی مردان ، جراحی  و داخلی زنان ، بلوک زایمانی ، پست پارتوم ، اطفال و نوزادان و اتاق عمل، این مرکز بیش از 63 پزشک،191 پرستار و پیراپزشک و 113 پرسنل فنی و پشتیبانی درمانی ارائه خدمات می دهد.
 

 

راهنمای یادگیری در بیمارستان ضیاییان Study Guid

 

لینک بیمارستان ضیاییان

Close