کد: 15499-353540      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۳ آبان   تعداد بازدید : 847

بازدید دانشجویان خارجی پردیس بین الملل دانشگاه تهران ازمرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل

-

 

روز دوشنبه درتاریخ 1/8/ 96 دانشجویان خارجی دانشکده پزشکی پردیس دانشگاه ازمرکزمهارتهای بالینی پردیس بین الملل بازدید کردند.

این گروه متشکل از 35نفر دانشجوی خارجی درمقطع فیزیوپاتی به همراه خانم حسینی (دبیرآموزشی ادبیات فارسی) وخانم دکترخمسه ای وآقای دکتر رضایی (ازبیمارستان بهارلو ) ازSKILL LABبازدید کردند وتوضیحات لازم توسط کارشناسان مرکز خانم ها رحمانی وبیات  به طور کامل داده شد.

 

 

نظر شما :
captcha
Close