کد: 15499-353597      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۶ آبان   تعداد بازدید : 871

اجرای کارگاهINTUBATION و Airwaymanagement ویژه دانشجویان ارشد پرستاری دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

این کارگاه روز چهارشنبه درتاریخ 10/8/96 باتدریس جناب آقای صدرالدینی(سوپروایزآموزشی بیمارستان بهارلو) و 6 نفرازدانشجویان رشته پرستاری درمقطع کارشناسی ارشد ازساعت 9:45 الی12 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری ولارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستادمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  •      Intubation &Air way management
  •      LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  •      آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  •      مدیریت راه هوایی
  •     کاربا وسایل راه هوایی

 

نظر شما :
captcha
Close