کد: 15499-354175      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۲۶ اسفند    تعداد بازدید : 998

اجرای سیزدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

در ادامه برنامه مدون آموزش سیزدهمین کارگاه زنان ویژه دانشجویان اینترن زنان دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین المللروز چهارشنبه درتاریخ 96/12/23 باتدریس سرکارخانم دکتر موحدی و نفر از دانشجویان گروه زنان درمقطع اینترنی ازساعت 8 الی10 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارگردید.

ابتدا مطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. در این کارگاه از مولاژها ومانکن های مخصوص وست های مخصوص زنان استفاده شد در انتها تمامی دانشجویان زیر نظر استاد تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

 • آموزش لگن استخوانی
 • گذاشتن اسپکلوم ومعاینه ژنیکولوژی
 • معاینات لئوپولد
 • پرزانتاسیون
 • دیلاتاسیون وافازمان
 • زایمان طبیعی
 • برش وترمیم اپیزیاتومی
 • پاپ اسمیر
 • IUDگذاری
 • سوچوروآشنایی با انواع نخ بخیه
 • آشنایی باداروهای زنان
 • نمونه گیری با کورت pipelle
 • استفاده ازhook درآمنیوتومی
 • زایمان فیزیولوژیک
 • لاپاراسکوپی
 • هیستروسکوپی
 • انواع بیماریهای سرویکس
 • سری کامل فیلم های کاپلان
 • فیلم آموزشی سزارین
 • فیلم آموزشی زایمان فیزیولوژیک

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close