کد: 15499-354325      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 865

اجرای سومین کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

-

 

این کارگاه روز دوشنبه درتاریخ 16/2/97 باتدریس سرکارخانم بیات (کارشناس مرکزمهارتهای بالینی) و4نفرازدانشجویان گروه داخلی بیمارستان بهارلو درمقطع استاجری ازساعت 12 الی14 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو برگزارشد.

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمولاژها ومانکن های مخصوص انواع تزریقات (IM.SC.ID.IV) وست های مخصوص تزریقات استفاده شد .درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • تدریس تئوری وعملی نحوه تزریق داروها به روش IM.SC.IV.ID
  • نحوه کشیدن دارو وآماده سازی دارو
  • انواع داروها
  • فرمول ها
  • شرایط استریل
  • آمادگی عملی وتسلط کامل کارآموزان برای انجام انواع تزریقات ودرنقاط مختلف بدن
  • آشنایی باتکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات درشرایط مختلف وبیماری های متفاوت
  • آشنایی با تکنیک های عملی چگونگی انجام تزریقات وآماده سازی داروها

 

نظر شما :
captcha
Close