جستجو:        
تعداد رکورد:425
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع ...
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ خرداد
-
اجرای کارگاه ( LP (LUMBAR PUNCTURE ویژه دانشجویان پزشکی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع استاجر و اینترن در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
بازدید دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل از مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ ارديبهشت
-
بازدید دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل از مرکز آموزشی درمانی ضیائیان
برگزاری آزمون OSCE گروه پزشکی خانواده بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۷ ارديبهشت
-
برگزاری آزمون OSCE  گروه پزشکی خانواده بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
برگزاری آزمون OSCE گروه طب سالمندی بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۵ ارديبهشت
-
برگزاری آزمون OSCE  گروه طب سالمندی بیمارستان ضیائیان در مرکز مهارتهای بالینی پردیس بین الملل
جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1398
۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
-
جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1398
تغییر ساعت کلاسهای بعد از ظهر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين
-
تغییر ساعت کلاسهای بعد از ظهر
اجرای کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجر گروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس ب...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين
-
اجرای کارگاه تزریقات ویژه دانشجویان استاجر گروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اطلاعیه مهم و فوری پژوهشی
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
-
اطلاعیه مهم و فوری پژوهشی
اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های با...
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
-
اجرای کارگاه اینتوباسیون (لوله تراشه) ویژه دانشجویان اینترن داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
اجرای کارگاه (ECG & monitoring (ELecteroCardiogrom ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران در...
۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند
-
اجرای کارگاه (ECG & monitoring (ELecteroCardiogrom ویژه دانشجویان اینترن گروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
Close