دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 7642      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ جمعه ۲۹ دي تعداد بازدید : 16372

تماس با ما

تماس با دانشکده پزشکی پردیس بین الملل
نشانی و نقشه دانشکده پزشکی پردیس بین الملل

 

تماس با ما

 

نشانی : تهران، بلوار كشاورز، خيابان قدس، نبش پورسينا

ساختمان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران 

شماره تماس واحد آموزش : 81634200 -021

شماره تماس واحد پژوهش : 81634202 -021

شماره تماس واحد فارغ التحصیلی : 81634213 -021
 
شماره تماس مسئول دفتر : 81634213 -021
 
شماره تماس مسئول رسیدگی به شکایات : 81634213 -021
 
شماره فکس :  66419084 -021

پست الکترونیک : medic@tums.ac.ir