دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-353054      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير تعداد بازدید : 840

اخبارو اطلاعیه | برگزاری کارگاه آتل گیری در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان بهارلو

برگزاری کارگاه آتل گیری در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان بهارلو
کارگاه آتل گیری در مرکز مهارتهای بالینی روز سه شنبه 13تیرماه ازساعت 14تا16 در بیمارستان بهارلو برگزار گردید.

 

کارگاه آتل گیری در روز سه شنبه 13 تیر ماه 96 از ساعت 14 تا 16، با حضور دکتر شفیعی و تعداد 15 نفر از گروه اول دانشجویان پزشکی در مقطع استاجری بیمارستانهای امام و شریعتی در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان بهارلو برگزار گردید.