دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-354817      تاریخ انتشار : ۱۳۹۷ يکشنبه ۱ مهر تعداد بازدید : 1182

اخبارو اطلاعیه | الزام دریافت تائیدیه اخلاق پایان نامه قبل از آزمون پره انترنی

الزام دریافت تائیدیه اخلاق پایان نامه قبل از آزمون پره انترنی
اطلاعیه مهم پژوهشی