دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-356155      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور تعداد بازدید : 447

اخبارو اطلاعیه | برگزاري كارگاه تبيين شاخص هاي فرهنگي دانشگاه - داراي امتياز ضمن خدمت براي اعضاء هيئت علمي و كاركنان ...

برگزاري كارگاه تبيين شاخص هاي فرهنگي دانشگاه - داراي امتياز ضمن خدمت براي اعضاء هيئت علمي و كاركنان معاونت بين الملل
-