دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-356167      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳ مهر تعداد بازدید : 494

اخبارو اطلاعیه | اجرای کارگاه CPR ویژه رزیدنت های طب کار دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

اجرای کارگاه CPR ویژه رزیدنت های طب کار دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
-

 

 

این کارگاهها روزهای سه شنبه و چهارشنبه درتاریخ های 98/06/26  و 98/06/28 باتدریس جناب آقای صدرادینی  و خانم ها منوچهر وخلیلی  و 11 نفر از رزیدنت های طب کار از ساعت 9:30 الی 13 درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع در بیمارستان بهارلو برگزارشد.

 

 

ابتدامطالب به صورت تئوری وسپس به صورت عملی توسط اساتید تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص لوله گذاری وانواع لارنگوسوپ  استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراساتیدمراحل لوله گذاری تراشه را تمرین کردند.

 

 

 

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل:

  • Intubation &Air way management
  • LMAو ماسک آمبوبگ ولوله گذاری تراشه
  • آشنایی با روشهای اینتوباسیون وتهویه مکانیکی
  • مدیریت راه هوایی
  • کاربا وسایل راه هوایی
  • BLS
  • Advance CPR& Monitoring