دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده پزشکی پردیس
کد : 15499-356790      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۴ تير تعداد بازدید : 155

اخبارو اطلاعیه | کارگاه سونداژ ادراری وTR جناب آقای دکتر اخوی زادگان، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی ...

کارگاه سونداژ ادراری وTR جناب آقای دکتر اخوی زادگان، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
کارگاه سونداژ ادراری وTR جناب آقای دکتر اخوی زادگان، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل

کارگاه سونداژ ادراری وTR جناب آقای دکتر اخوی زادگان، ویژه دانشجویان خارجی و ایرانی استاجرگروه داخلی دانشگاه تهران در مرکز  مهارت های بالینی پردیس بین الملل

در ادامه برنامه مدون آموزش  و در کنار شرایط دشوار ناشی از انتشار ویروس Covid-19،  با رعایت کامل تمام اصول فاصله گزاری و پیشگیری، این کارگاه روز یکشنبه درتاریخ  22/4/99  باتدریس جناب آقای دکتراخوی زادگان  و 5 نفرازدانشجویان خارجی و ایرانی گروه داخلی و درمقطع استاجری ازساعت 13  الی14:30  درSkill Lab  پردیس بین الملل واقع دربیمارستان بهارلو  برگزار شد.

ابتدامطالب به صورت تئوری و سپس به صورت عملی توسط استاد تدریس شد. دراین کارگاه ازمانکن های مخصوص وست مخصوص سونداژگذاری وTR   استفاده شد درانتها تمامی دانشجویان زیر نظراستاد مراحل سوندگذاری را تمرین کردند.

مهارتهای تدریس شده دراین کارگاه شامل :

  • اندیکاسیون وکنتراندیکاسیون سونداژ
  • اصول سونداژ
  • اصول رعایت استریلیته در سونداژ
  • توشه رکتال و توشه پروستات