فرم نظرسنجی فرآیندهای مدیریت بورس ها و ماموریت آموزشی

 

 

enlightenedقابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه: 

به منظور بازبینی در دستورالعمل های مصوب و روند اجرایی فرایندهای مدیریت بورس ها و ماموریت های آموزشی(شرکت و ارائه مقاله در همایش های خارج کشور، فرصت مطالعاتی خارج کشور و ماموریت های آموزشی داخل و خارج کشور) با بکارگیری نقطه نظرات شما عزیزان، فرم نظر سنجی تهیه شده تقدیم می گردد. خواهشمند است با تکمیل فرم ها در خصوص هریک از فرایندها، ما را در بهبود روند اجرایی آن یاری فرمایید.

تشکر و سپاس ما را برای صرف وقت گرانبهایتان در تکمیل فرم ها پذیرا باشید. این اطمینان به شما داده می شود که تمامی نظرات با دقت بررسی شده، موارد مربوط به مصوبات، به هیات رئیسه دانشگاه گزارش داده می شود و موارد مربوط به روند اجرایی داخل واحد، تسریع و تسهیل خواهد شد. 

enlightenedتوجه: تمامی دستورالعمل ها و فرم های مربوط به فرایندها در سایت به آدرس http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem قابل رویت است.

 

 

 

نام*
 
نام خانوادگی*
 
مرتبه علمی*
 
محل خدمت*
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close