کد: 4407-350432      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۰ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۰ مرداد    تعداد بازدید : 3009

درخواست مجوز برگزاری همایش های بین المللی

اخذ مجوز برگزاری همایش های بین المللی

 

جهت صدور مجوز برگزاری همایش های بین المللی فرم درخواست را تکمیل و به همراه مدارک زیر 

حداقل شش ماه قبل از برگزاری همایش از طریق اتوماسیون، به معاونت بین الملل دانشگاه ارسال نمایید.

مدارک لازم برای ارسال به معاونت بین الملل دانشگاه، جهت درخواست مجوز برگزاری بین المللی کنگره ها عبارتند از:

 

1.       نامه همکاری و مشارکت علمی موسسه /موسسات خارجی با کنگره 

2.      فرم تکمیل شده درخواست برگزاری کنگره بین المللی 

3.       اسامی مدعوین

4.      برنامه کنگره به زبان فارسی و انگلیسی (هر دو مورد)

 

 

نظر شما :
captcha
Close