جستجو:        
تعداد رکورد:4
دستورالعمل(اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی و دانشجو)
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ ارديبهشت
یکی از شاخص های علم سنجی، به نمایش گذاشتن توانمندی ها و پیشرفت های علمی کشور است که این امر از طریق ارائه مقاله یا سخنرانی در همایش های سایر کشورها محقق می شود. همچنین سفر به سایر نقاط جهان امکان آشنا...
دستورالعمل(اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی و دانشجو)
آرشیو دستورالعمل
۱۳۹۹ سه شنبه ۷ مرداد
آرشیو دستورالعمل
آرشیو دستورالعمل
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
فلوچارت فرآیند شرکت در همایش های خارج از کشور با ارائه مقاله و دریافت کمک هزینه
فرم ارائه گزارش
۱۳۹۶ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت
فرم ارائه گزارش
فرم ارائه گزارش
Close