کد: 4376      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ چهارشنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ يکشنبه ۸ تير    تعداد بازدید : 9236

دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی داخل کشور به اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

از سال 1391 با ايجاد معاونت بين الملل دانشگاه، مديريت بورس ها و ماموريت هاي آموزشي با عهده داري فرايندهاي ذيل شكل گرفت: - فرصت مطالعاتي خارج كشور اعضاي هيات علمي دانشگاه - ماموريت هاي آموزشي داخل و خارج كشور اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه - بورس هاي تحصيلي كوتاه و بلند مدت داخل و خارج كشور - همايش هاي خارج كشور اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

 
ادامه تحصیل تمام وقت مربیان هیأت علمی با استفاده از ماموریت آموزشی، بدون پرداخت شهریه تحصیلی از جانب دانشگاه، منوط به احراز شرایط ذیل می باشد:
ماده 1: رشته های مورد نیاز دانشگاه از طریق کلیه واحدها( دانشکده ها و معاونتها ) به معاونت آموزشی دانشگاه اعلام شده و پس از هماهنگی با معاونت توسعه، مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه در خصوص پست های بلاتصدی رشته های مورد نیاز، نهایتاً آن رشته ها از سوی معاونت آموزشی به شورای بورس دانشگاه اعلام می شود .
تبصره: شرکت مربیان هیأت علمی در آزمون، ارتباطی با شورای بورس نداشته و مرکز نوسازی و تحول اداری دانشگاه مجاز است در موارد درخواست مذکور، بدون اینکه تعهدی برای دانشگاه ایجاد کند، تائید اشتغال به کار در دانشگاه را صادر نماید. بدیهی است در صورت قبولی فرد در آزمون، اعلام موافقت دانشگاه با ثبت نام منوط به اعلام شورای بورس است.
ماده 2: شورای بورس، سالانه بر اساس استراتژیک دانشگاه، رشته های مورد نیاز را به اطلاع کلیه واحدها ( دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و معاونت ها ) رسانده تا متقاضیان، با توجه به موارد مصوب جهت ادامه تحصیل اقدام نمایند .
ماده 3: اعلام موافقت کتبی مدیر بلافصل و نیز بالاترین مقام واحد ( ریاست بیمارستان، دانشکده، مراکز تحقیقاتی و معاونت ها ) با ادامه تحصیل متقاضی و نیز وجود پست سازمانی مناسب و حفظ آن پس از تائید معاونت توسعه، مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، جهت طرح در شورای بورس دانشگاه ضروری است .
تبصره1: داشتن حداقل 4 سال خدمت در دانشگاه طبق آخرین حکم اداری و استخدامی، برای متقاضیان الزامی است .
تبصره2: طرح موضوع استفاده از ماموریت آموزشی در شورای بورس دانشگاه، منوط به سپردن مسئولیت یا وظایف اداری متقاضی به شخص واجد شرایط دیگر و عدم نیاز به خدمات وی در طول دوره تحصیل با تشخیص بالاترین مقام واحد انجام می پذیرد .
تبصره3: چنانچه فرد بدون مصوبه شورای بورس دانشگاه و ماموریت آموزشی ادامه تحصیل داده باشد، دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال ایشان ندارد .
تبصره4: کلیه موارد فوق توسط معاونت توسعه، مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه بررسی شده و پس از تطبیق با ضوابط و اعلام آن از سوی آن معاونت در شورای بورس مطرح می گردد .
ماده 4: استفاده از ماموریت آموزشی برای هر مقطع آموزشی فقط یکبار مجاز است .
تبصره: اعطای ماموریت آموزشی برای رشته یا مقطع تحصیلی جدید منوط به فارغ التحصیلی در ماموریت آموزشی قبلی و گذراندن کلیه تعهدات مربوطه می باشد .
ماده 5: موافقت شورای بورس دانشگاه در خصوص استفاده متقاضیان حائز شرایط به معاونت توسعه، مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه، اعلام می گردد .
ماده 6: اخذ تعهد محضری توسط معاونت پشتیبانی دانشگاه مبنی بر اینکه فرد موظف است پس از فراغت از تحصیل سه برابر دوره تحصیل را در محل خدمت مورد نیاز دانشگاه خدمت نماید، ضروری می باشد .
ماده 7: احكام ماموريت آموزشي به صورت يكساله توسط بالاترين مقام دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان صادر مي گردد و تمديد آن با بررسي گزارش پيشرفت و پس از تاييد معاونت آموزشي محل تحصيل دانشجو توسط مديريت روابط بين الملل به معاونت توسعه، مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه صورت مي پذيرد.
ماده8: استفاده از مزایای مدرک تحصیلی جدید منوط به ارائه مستندات معتبر توسط متقاضی و تأئید آن توسط مراجع ذیربط است .
ماده 9: در مواردی که در این دستورالعمل در مورد آن ارائه طریق نشده است بر اساس قوانین و مقررات جاری و معتبر دانشگاه عمل خواهد شد .


این دستورالعمل در 9 ماده و 6 تبصره در تاریخ 84/9/13 به تأئید هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران رسیده است .

 

لینکهای مرتبط :

فرمها

 

نظر شما :
captcha
Close