دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مديريت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
کد : 4407-356154      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور تعداد بازدید : 664

اخبار و اطلاعیه | بورس دولت مکزیک برای اتباع خارجی سال 2020

بورس دولت مکزیک برای اتباع خارجی سال 2020
5 مهر ماه 1398، آخرین مهلت برای دریافت تقاضانامه بورس بصورت الکترونیکی

enlightenedفراخوان بورس دولت مکزیک برای اتباع خارجی سال 2020 enlightened

 

فراخوان بورس دولت مکزیک برای اتباع خارجی سال 2020 در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و تخصص های

پزشکی اعلام می گردد. لازم به ذکر است آخرین مهلت برای دریافت تقاضانامه بورس بصورت الکترونیکی از طریق

سیستم مدیریت همکاری های آکادمیک SIGCA به آدرس https://sigca.sre.gob.mx/login  و مهلت آن تا

27 سپتامبر سال 2019 برابر با 5 مهر ماه سال 1398 به زبان انگلیسی و اسپانیایی در پایگاه های اینترنتی ذیل

قابل دسترسی است.

 

حداقل نمره ارزیابی برای ثبت نام نمره 8 در نظام آموزشی مکزیک (0-10 ) و یا نمره 16 در نظام آموزشی ایران

(20-0 )می باشد. شایان ذکر است تحصیل در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درصورتی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی گردد و فرد متقاضی ارزشیابی مدرک تحصیلی خود در ایران باشد همچنان

الزامی بوده و مراحل ارزشیابی مدارک نیز بر اساس ضوابط مصوب شورایعالی ارزشیابی مدارک وزارت متبوع خواهد بود.

 

 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/488529/_ENG_Convocataria-de-Becasde-Excelencia-2020. Pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP_Convocatoria-de-Becasde-Excelencia-2020.pdf

 

 

enlightenedComprehensive Privacy Notice for the Grantingof the Mexican Government Scholarships Program for International Studentsenlightened

 

enlightenedApplication Formenlightened