دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مديريت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
کد : 4407-356770      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير تعداد بازدید : 216

اخبار و اطلاعیه | صدور مجوز اعزام به خارج از کشور

صدور مجوز اعزام به خارج از کشور
صدور مجوز اعزام به خارج از کشور

جهت درخواست صدور مجوز اعزام به خارج از کشور، علاوه بر تکمیل فرم 5 برگی، نکات زیر را در درخواست خود لحاظ فرمایید:

 

  • آدرس، کد پستی و شماره تلفن  منزل و محل خدمت می بایست حتما دقیق درج گردد.

  • دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، سال اخذ آن و رشته تحصیلی دقیق مشخص گردد.

  • تصویر یک قطعه عکس 4*3 الزامی است.

  • تصویر شناسنانمه و کارت ملی الزامی است.