(International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آتی دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد برگزار شد
نشست ترسیم برنامه چهار سال آینده دانشگاه پس از اعتباربخشی مجدد و هماهنگی برای حضور نمایندگان دانشگاه در کنفرانس بین‌المللی سازمان اسیک (ASIC) برگزار شد.
برگزاری جلسه ی مشاوره  دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور نمایندگان دانشگاه جندی شاپور اهواز
برگزاری جلسه ی مشاوره دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور نمایندگان دانشگاه جندی شاپور اهواز
جلسه مشاوره در زمینه ی تکمیل تقاضانامه اسیک و آماده سازی مستندات با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و کارشناسان دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.
برگزاری جلسه ی مشاوره اعتباربخشی با حضور  کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
برگزاری جلسه ی مشاوره اعتباربخشی با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
جلسه ی مشاوره اعتباربخشی در راستای چگونگی آماده سازی مستندات و تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارشناس دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه مورخ 96/5/2 در محل دبیرخانه برگزار شد.
برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان اعتباربخش اسیک (ASIC) در تاریخ های 29 و 30 شهریور به میزبانی کوآلالامپور
برگزاری کنفرانس بین المللی سازمان اعتباربخش اسیک (ASIC) در تاریخ های 29 و 30 شهریور به میزبانی کوآلالامپور
کنفرانس بین المللی سازمان اعتباربخش اسیک در تاریخ های 29 و 30 شهریور به میزبانی مالزی در کوآلالامپور برگزار می شود.
با حضور رئیس دانشگاه و ارزیابان اسیک/جلسه جمع‌بندی اعتباربخشی مجدد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
با حضور رئیس دانشگاه و ارزیابان اسیک/جلسه جمع‌بندی اعتباربخشی مجدد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد
جلسه جمع‌بندی اعتباربخشی مجدد دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس دانشگاه و ارزیابان موسسه بین‌المللی اسیک (ASIC) برگزار شد.
Close