(International Quality Assurance and Accreditation International Quality Assurance and Accreditation Accreditation Process IQAAN at QS NEWS 2 WOW
حضور سازمان اعتباربخش اسیک (ASIC) در اردیبهشت ماه 1396 در تهران
حضور سازمان اعتباربخش اسیک (ASIC) در اردیبهشت ماه 1396 در تهران
سازمان اعتباربخش اسیک (ASIC)از دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید می کند.
با حضور نمایندگان 12 دانشگاه علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی کشور/کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین المللی برگزار شد
با حضور نمایندگان 12 دانشگاه علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی کشور/کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین المللی برگزار شد
کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین‌المللی با شرکت نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ارومیه، سمنان، گیلان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، علوم بهزیستی و توانبخشی و مشهد و دانشگاه خوارزمی در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دومین نشست آموزشی خود با حضور دانشگاه های داوطلب را برگزار می کند
دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دومین نشست آموزشی خود با حضور دانشگاه های داوطلب را برگزار می کند
نشست آموزشی «اعتباربخشی موسسه ای بین المللی: معرفی شاخص ها» برای دانشگاه های داوطلب جهت شروع پیاده سازی اعتباربخشی بین المللی از سوی دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 7 اسفند 95 برگزار می شود.
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و ریاست با حضور دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/16 برگزار شد.
Close