روز بین الملل مدیریت امور و توسعه بین الملل
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، توانبخشی، طب سنتی و فناوری‌های نوین پزشکی در صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست  کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش درخواست 11 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم بهمن برگزار شد
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم بهمن برگزار شد
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 114 پرونده دانشکده‌های دندانپزشکی و داروسازی برگزار شد.
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
پرونده متقاضیان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و بهداشت در صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به میزبانی دانشکده پزشکی بررسی شد.
Close