روز بین الملل مدیریت امور و توسعه بین الملل
دویست و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 13 متقاضی برگزار شد
دویست و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 13 متقاضی برگزار شد
دویست و سی و ششمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی با بررسی پرونده 21 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ستاد مرکزی برگزار شد.
برگزاری دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
برگزاری دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و علوم تغذیه و رژیم شناسی در دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
طرح پرونده 11 متقاضی در دویست و سی و دومین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
طرح پرونده 11 متقاضی در دویست و سی و دومین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
درخواست متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، علوم تغذیه و رژیم شناسی، فناوری‌های نوین پزشکی و پیراپزشکی در دویست و سی و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده 22 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
پذیرش 13 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پذیرش 13 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به میزبانی دانشکده پزشکی بررسی شد.
Close