روز بین الملل مدیریت امور و توسعه بین الملل
برگزاری دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
برگزاری دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
دویست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 9 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ستاد مرکزی برگزار شد.
نشست ارتقای روند اعطای بورسیه سال دوم و بالاتر دانشجویان بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست ارتقای روند اعطای بورسیه سال دوم و بالاتر دانشجویان بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
نشست ارتقای روند اعطای بورسیه سال دوم و بالاتر دانشجویان بین‌الملل با حضور معاون بین‌الملل و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.
برگزاری صد و نود و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده‌های دانشکده‌های پیراپزشکی، دندانپزشکی و  پرستاری و مامایی
برگزاری صد و نود و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده‌های دانشکده‌های پیراپزشکی، دندانپزشکی و پرستاری و مامایی
صد و نود و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست متقاضیان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پیراپزشکی، دندانپزشکی و پرستاری و مامایی برگزار شد.
صد و نود و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده پزشکی برگزار شد
صد و نود و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی در دانشکده پزشکی برگزار شد
صد و نود و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص و فلوشیپ در دانشکده پزشکی برگزار شد.
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ پذیرش بیش از 90 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد/ پذیرش بیش از 90 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای
صد و نود و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست 107 متقاضی تحصیل در مقطع دکترای حرفه‌ای برگزار شد.
Close