جستجو:        
آرشیو اخبار کمیته تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی
تعداد رکورد:205
طرح پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در دویست و سی و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویا...
۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
دویست و سی و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 16 درخواست دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ برگزار شد.
طرح پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در دویست و سی و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
دویست و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 13 متقاضی برگزار شد
۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير
دویست و سی و ششمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی با بررسی پرونده 21 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در ستاد مرکزی برگزار شد.
دویست و سی و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 13 متقاضی برگزار شد
برگزاری دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۷ شنبه ۹ تير
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی و علوم تغذیه و رژیم شناسی در دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
برگزاری دویست و سی و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
طرح پرونده 11 متقاضی در دویست و سی و دومین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد
درخواست متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، علوم تغذیه و رژیم شناسی، فناوری‌های نوین پزشکی و پیراپزشکی در دویست و سی و دومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
طرح پرونده 11 متقاضی در دویست و سی و دومین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ خرداد
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده 22 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
دویست و سی و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
پذیرش 13 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت
پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به میزبانی دانشکده پزشکی بررسی شد.
پذیرش 13 متقاضی دوره‌های تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ در دویست و سی امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پذیرش درخواست 24 متقاضی در دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 24 متقاضی در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
پذیرش درخواست 24 متقاضی در دویست و بیست و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
دویست و بیست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 20 پرونده برگزار شد
۱۳۹۶ شنبه ۷ بهمن
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های بهداشت، پزشکی، فناوری‌های نوین پزشکی و طب ایرانی در دویست و بیست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
دویست و بیست و سومین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 20 پرونده برگزار شد
در نشست مدیریت‌های توسعه امور بین‌الملل و توسعه منابع و پشتیبانی بررسی شد/نحوه تخصیص خوابگاه به دانش...
۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ بهمن
نشست مشترک مدیریت توسعه امور بین‌الملل و مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین‌الملل با موضوع تخصیص خوابگاه به دانشجویان خارجی جدیدالورود برگزار شد.
در نشست مدیریت‌های توسعه امور بین‌الملل و توسعه منابع و پشتیبانی بررسی شد/نحوه تخصیص خوابگاه به دانشجویان بین‌الملل جدیدالورود
طرح پرونده دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان...
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۴ دي
پرونده متقاضیان تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
طرح پرونده دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
Close