جستجو:        
آرشیو اخبار کمیته تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی
تعداد رکورد:204
طرح پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویا...
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۰ بهمن
صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ در دانشکده پزشکی برگزار شد.
طرح  پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن
درخواست 16 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ دي
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، توانبخشی، طب سنتی و فناوری‌های نوین پزشکی در صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش درخواست 11 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست  کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم...
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ آذر
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 114 پرونده دانشکده‌های دندانپزشکی و داروسازی برگزار شد.
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم بهمن برگزار شد
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمی...
۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر
پرونده متقاضیان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و بهداشت در صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ آذر
پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به میزبانی دانشکده پزشکی بررسی شد.
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی در معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
پذیرش 14 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان
پرونده 24 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
پذیرش 14 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
برگزاری 168 امین و 169 امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی/ پرونده متقاضیان خارجی مقطع علوم پایه پ...
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان
صد و شصت و هشتمین و صد و شصت و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده متقاضیان پزشکی عمومی در معاونت بین‌الملل برگزار شد.
برگزاری 168 امین و 169 امین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی/ پرونده متقاضیان خارجی مقطع علوم پایه پزشکی عمومی در کیش بررسی شد
Close