جستجو:        
آرشیو اخبار کمیته تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی
تعداد رکورد:205
در نشست دکتر شعبانی و جمعی از دانشجویان خارجی مطرح شد/برگزاری نمایشگاه جانبی روز بین‌الملل دانشگاه ب...
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۶ بهمن
دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌المللی معاونت بین‌الملل در راستای برپایی نمایشگاه جانبی جشن روز بین‌الملل با جمعی از دانشجویان خارجی دانشگاه دیدار کرد.
در نشست دکتر شعبانی و جمعی از دانشجویان خارجی مطرح شد/برگزاری نمایشگاه جانبی روز بین‌الملل دانشگاه با پیام صلح و دوستی میان ملت‌ها
طرح پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویا...
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۰ بهمن
صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ در دانشکده پزشکی برگزار شد.
طرح  پرونده‌های دوره‌های تخصص و فلوشیپ دانشکده پزشکی در صد و هشتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن
درخواست 16 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
صد و هفتاد و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۱۸ دي
پرونده متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، توانبخشی، طب سنتی و فناوری‌های نوین پزشکی در صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
صد و هفتاد و هشتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با جذب 19 متقاضی برگزار شد
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱ دي
صد و هفتاد و هفتمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش درخواست 11 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و هفتاد و هفتمین نشست  کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم...
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۸ آذر
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی 114 پرونده دانشکده‌های دندانپزشکی و داروسازی برگزار شد.
صد و هفتاد و ششمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی آخرین پرونده‌های Undergraduate برای ترم بهمن برگزار شد
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمی...
۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر
پرونده متقاضیان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پرستاری و مامایی، دندانپزشکی و بهداشت در صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
موافقت صد و هفتاد و پنجمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش 12 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۴ آذر
پرونده متقاضیان دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به میزبانی دانشکده پزشکی بررسی شد.
پذیرش 6 متقاضی دوره‌های تخصص و فلوشیپ در صد و هفتاد و چهارمین نشست کمیته جذب دانشجویان خارجی
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی در معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
صد و هفتاد و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد
پذیرش 14 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۶ آبان
پرونده 24 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
پذیرش 14 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی در صد و هفتادمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
Close