دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه امور بین المللی
کد : 8074-351237      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ چهارشنبه ۸ ارديبهشت تعداد بازدید : 1103

اخبار و اطلاعیه | برگزاری صد و چهل و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح درخواست متقاضیان مرکز مطالعات و ت...

برگزاری صد و چهل و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح درخواست متقاضیان مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا
صد و چهل و چهارمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به بررسی درخواست متقاضیان معرفی شده مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، این جلسه دوشنبه 6 اردیبهشت با حضور دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه، دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل، دکتر عمادی کوچک، معاون آموزش پزشكي عمومي دانشکده پزشکي، دکتر امینیان، رئیس دانشکده پزشکی پردیس بین‌الملل و دکتر خیلتاش، مدیر معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی برپا شد.

نشست مذکور پیرو توافق دانشگاه و مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا با طرح 30 پرونده پزشکی عمومی آغاز شد.

اعضای کمیته جذب دانشجویان خارجی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی با پذیرش 23 متقاضی موافقت کردند.

گفتنی است، اواخر سال گذشته تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی دانشگاه و مرکز مطالعات و تحقیقات کربلا به امضاء معاون بین‌الملل دانشگاه و مدیر این مرکز رسید.

مطابق مفاد این تفاهم‌نامه طرفین در خصوص جذب دانشجویان مستعد و برتر عراقی در دانشگاه پس از طرح و بررسی پرونده آن‌ها در کمیته پذیرش دانشجویان خارجی به اتفاق نظر رسیدند.

خبرنگار: مهناز وحیدی