دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه امور بین المللی
کد : 8074-351428      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد تعداد بازدید : 1055

اخبار و اطلاعیه | طرح 17 پرونده متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و چهل و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی

طرح 17 پرونده متقاضیان تحصیلات تکمیلی در صد و چهل و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
صد و چهل و نهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست متقاضیان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، علوم تغذیه و رژیم شناسی و پرستاری و مامایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بین‌الملل، دکتر قاضی خوانساری، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر حسن‌زاده، و دکتر هادیان معاونان آموزشی و پژوهشی پردیس بین‌الملل، دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل، دکتر دشتی، سرپرست دانشجویان خارجی پردیس بین‌الملل، دکتر خامی، معاون بین‌الملل دانشکده دندانپزشکی، دکتر نیکبخت نصرآبادی، معاون بین‌الملل دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر حسین زاده و دکتر محمودی معاونان آموزشی و بین‌الملل دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دکتر خیلتاش، مدیر معاونت بین‌الملل دانشکده پزشکی و تعدادی از اعضای هیأت‌علمی دانشکده پزشکی در این نشست که سه شنبه 18 خرداد برپا شد، حضور داشتند.

این نشست با طرح شش درخواست دانشکده پزشکی، پنج پرونده دانشکده دندانپزشکی، چهار درخواست دانشکده پرستاری و مامایی و دو پرونده دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی آغاز شد.

اعضای کمیته پذیرش دانشجویان خارجی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی با جذب 11 متقاضی موافقت کردند.

این متقاضیان از کشورهای عراق، اتیوپی، پاکستان، غنا، سوریه، زیمباوه، فلسطین و افغانستان درخواست خود را جهت طرح کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، دکترای تخصصی بیوشیمی، دکترای تخصصی آناتومی، دکترای تخصصی میکروبیولوژی، دکترای تخصصی مواد دندانی، تخصص جراحی دهان، فک و صورت، دکترای تخصصی بهداشت در تغذیه، کارشناسی پرستاری، و دکترای تخصصی مامایی ارائه کرده‌اند.

خبر و عکس: مهناز وحیدی