بخشنامه ارزی بانک مرکزی ورود به فرم International Congress Form لیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، در دستورالعمل حمایت از گذراندن بخشی از دوران تحصیل در TUMS Affiliation

             بر اساس بخشنامه ارزی بانک مرکزی موضوع عدم صدور مجوز به دانشگاه جهت معرفی افراد برای دریافت ارز دولتی،

             بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه پرداخت های اعزام به خارج از کشور از سوی این معاونت به صورت ریالی بوده و

            هیچگونه معرفی به بانک جهت دریافت ارز دولتی صورت نمی پذیرد.

ورود به فرم International Congress Form

 

 

enlightenedلیست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 2019-2018enlightened

 

آرشیو لیست دانشگاه های مورد تایید سال 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

Close