کد: 4407-354031      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ سه شنبه ۲ مرداد    تعداد بازدید : 270

افزایش کمک هزینه های بورس داخل کشور در سال 1397

افزایش کمک هزینه های بورس داخل کشور در سال 1397

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:

enlightenedکمک هزینه های مربوط به بورس داخل کشور برای سال 1397 افزایش یافت.enlightened

این افزایش کمک هزینه از ابتدای سال 1397 قابل اجرا می باشد.

 

- کمک هزینه مسکن ماهیانه در تهران:             2/000/000 ریال

- کمک هزینه مسکن ماهیانه در شهرستان:      1/500/000 ریال

- کمک هزینه پایان نامه در پایان دوره:               3/500/000 ریال

- کمک هزینه خرید کتاب در طول یکسال:          2/000/000 ریال

- کمک هزینه کنفرانس داخلی در طول یکسال:  1/000/000 ریال

- کمک هزینه کنفرانس خارجی در طول دوره:     5/000/000 ریال

نظر شما :
captcha
Close