ماده 1: کمک هزینه ثبت نام در همایش: تا سقف 700 دلار (به نرخ ارز مرجع بانک مرکزی)                   

ماده 2: کمک هزینه سفر:

 

الف – ارائه پوستر یا سخنرانی در همایش ها:

 

الف -1. کشورهای همسایه، حوزه خلیج فارس و هند                                         15/000/000 ریال

الف-2. کشورهای اروپایی، آسیای میانه، مالزی، تایلند و شمال آفریقا                      20/000/000 ریال

الف-3. کشورهای شرق دور، ژاپن، چین، تایوان و کشورهای شمال آمریکا                 25/000/000 ریال

الف-4. کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی و جنوبی و اقیانوسیه                 30/000/000 ریال   

 

ب- برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی 20% به مبلغ کمک هزینه سفر اضافه می گردد.

ماده 3: شاخص کیفی جهت برخورداری از کمک هزینه مقالات ارائه شده

الف- کمک هزینه صرفأ به افرادی تعلق می گیرد که Acceptance Letter به نام فرد صادر شده باشد یا در همایش ارائه دهنده مقاله بوده باشد.

ب- متقاضیان استفاده از مزایای این دستورالعمل متعهد خواهند بود که جهت ارائه مقاله مربوطه از سایر تسهیلات دولتی و یا بخش خصوصی استفاده نکرده باشند.

ج- تسهیلات فقط یک بار به هر مقاله تعلق خواهد گرفت و ارائه مجدد همان مقاله حتی در سال بعد مشمول این کمک هزینه نخواهد بود.

ماده 4- اعضای هیأت علمی اعم از شاغل یا بازنشسته در کلیه سطوح اعم از مربی، استادیار، دانشیار و استاد با رابطه استخدامی طرح ضریب K قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی یکبار در هر سال شمسی می توانند با شرکت در همایش های خارج کشور و ارائه مقاله یا سخنرانی از کمک هزینه قید شده در این دستورالعمل استفاده کنند.

ماده 5- معاونت بین الملل دانشکده (برای اعضای هیأت علمی آموزشی) و رئیس یا معاونت پژوهشی مراکز تحقیقاتی (برای اعضای هیأت علمی پژوهشی) پس از وصول مدارک جهت صدور ابلاغ مأموریت آموزشی اقدام خواهند نمود. طول دوره مأموریت برای ردیف های الف-1 و 2 جدول کشورها یک روز و برای ردیف های 3و 4 جدول کشورها دو روز قبل از شروع کنگره و پس از پایان کنگره خواهد بود.

تبصره 1: صدور ابلاغ مأموریت آموزشی این ماده صرفأ به منظور استفاده از تسهیلات اعلام شده در این دستورالعمل بوده و مزایای دیگری به آن تعلق نمی گیرد.

ماده 6: پرداخت کمک هزینه این دستورالعمل منوط به ارائه مدارک و گزارش به طریق ذیل می باشد:

الف- از طریق زیرسایت مدیریت بورس ها و مأموریت های آموزشی به آدرس http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem که یکی از مدیریت های معاونت بین الملل دانشگاه می باشد و یا از سایت دانشگاه (منوی تشویق مقالات / سامانه ارائه مقالات ...) و ورود به منوی Intl.Congress form ثبت online و ارسال مشخصات همایش، خلاصه مقاله ارائه شده و گزارش به صورت الکترونیک و Upload فایل ها

ب- این کمک هزینه صرفأ به مقالاتی که با وابستگی سازمانی (Affiliation) دانشگاه با نام و عنوان کامل و ارائه دهنده مقاله به صورت ذیل در ارسال خلاصه مقالات به دبیرخانه همایش و در کتاب خلاصه مقالات رعایت شده باشد، تعلق می گیرد:

Title of Abstract: ……………

Authors: …………

Department of ……………,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

enlightenedتذکر مهم : 

جهت برخورداری از کمک هزینه نام دانشگاه به صورت کامل Tehran University of Medical Sciencesبه عنوان وابستگی سازمانی (Affiliation) اولین نویسنده یا ارائه دهنده در خلاصه مقاله قید گردد.

در صورتی که طبق فرمت همایش افراد دیگری به عنوان نویسنده اول نام برده شده اند ولی ارائه دهنده مقاله نبودند، در قسمتAcceptance Letter  فرم گزارش، قرار دادن نامه از نویسنده اول نسبت به معرفی ارائه دهنده مقاله در همایش، ضروری می باشد.

کمک هزینه فقط به صورت واریز به حساب بانکی افراد که شماره آن را در فرم Online قید کرده اند، قابل پرداخت است.


enlightenedمدارک لازم جهت شركت و ارائه مقاله در همايش هاي خارج كشور enlightened

 

قبل از سفر :

(هر مقاله فقط يكبار مي تواند مجوز استفاده از كمك هزينه سفر را در سمينارهاي خارج از كشور اخذ نمايد و مدير گروه دانشكده يا رئيس مركز تحقيقاتي مي بايست مقاله مورد نظر را ازاين منظر و شرايط علمی بررسي و در صورت تأييد ، موافقت خود را با ارائه خلاصه مقاله مورد نظر از طریق اتوماسیون به معاونت بين الملل دانشكده(براي اعضاي هيات علمي گروه هاي علوم پايه و باليني) و يا به معاونت بين الملل دانشگاه(براي اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي) ارسال نمايد.)

enlightenedتذكرات مهم: 

 - خلاصه مقاله (نام دانشگاه در کنار نام مؤلف باشد، شرکت کننده نفر اول یا مؤلف اصلی باشد)

- آدرس دانشگاه در مقالات و مستندات لاتين:                                    Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran  

می باشد که می بایست نفر اول یا مؤلف اصلي مقاله این نکته را مورد توجه قرار دهد و از آنجائیکه رعایت این فرمت برای ثبت آمار واقعی و تعداد مقالات دانشگاهی ضروری می باشد لذا در صورت عدم توجه به این موضوع متأسفانه هیچگونه اقدامی مقدور نخواهد بود.

برای مثال:

Title of Abstract : ...

 1 Authors: ...  

  1Department of IRO, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

* آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران حتماً باید ارجاع اول باشد در غیر این صورت ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 

 enlightenedتوجه 1:

قبل از از سفر و ارائه مدارك فوق از طريق اتوماسيون به معاونت بين الملل دانشكده( براي اعضاي هيات علمي گروه هاي علوم پايه و باليني) به معاونت بين الملل دانشگاه (براي اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي) ابلاغ شركت در همايش و ارائه مقاله صادر مي شود.

براي افرادي كه تنها شركت در همايش را داشته اند ابلاغ شركت در همايش صادر مي گردد و هزينه اي پرداخت نمي شود.

افرادي كه ارائه مقاله داشته اند بعد از دريافت ابلاغ به سايت به آدرس http://gsia.tums.ac.ir/en/dsem رفته و در آنجا با ورود به منوي Intl Congress Form   صفحه اول مربوط به ارائه مدارك و گزارش را تكميل نموده و save می نمایند و تصویر آن به همراه ابلاغ از طرف معاونت بین الملل دانشکده از طریق اتوماسیون ارسال مي نمايند. 

enlightened توجه 2:

پرداخت کمک هزینه سفر جهت شرکت در دوره ها (Courses) و کارگاه های آموزشی (Workshops) و همچنین پیش جلسات(Pre-sessions) مجوز قانونی نداشته و فقط محققینی که برای شرکت و ارائه مقاله در کنگره های خارج از کشور با ارائه مقاله (سخنراني یا پوستر يا ويدئو) پذیرفته شده اند (صرفاً هر مقاله یک نفر ) می توانند از این تسهیلات بهره مند گردند. 

* کمک هزینه سفر طبق مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه و در صورت تأمین اعتبار سالیانه ، یک بار در سال، طبق مقررات قابل پرداخت می باشد.

* صدور ابلاغ ماموریت اعضای هیأت علمی قبل از سفر فقط با موافقت معاون بين الملل دانشکده / رئيس مرکز تحقیقاتی و با ارائه تصویر بلیط و ویزا قابل انجام خواهد بود.


* چنانچه فردي به صورت مأمور در دانشگاه فعاليت می نمايد نمي تواند از اين تسهيلات استفاده نماید.

 

 

 

دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

در همایش های خارج از کشور

 


 

آرشیو لینک های مرتبط:

دستورالعمل شرکت در همایش های خارج از کشور(سال 1389)

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close