جستجو:        
تعداد رکورد:35
افزایش کمک هزینه های بورس داخل کشور در سال 1397
۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
افزایش کمک هزینه های بورس داخل کشور در سال 1397
افزایش کمک هزینه های بورس داخل کشور در سال 1397
برگزاری سخنرانی و کارگاه مقاله نویسی علمی توسط آقای دکتر هومن گودرزی
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن
چهارشنبه نهم اسفند ماه 1396 و دوشنبه 14 اسفند ماه 1396
برگزاری سخنرانی و کارگاه مقاله نویسی علمی توسط آقای دکتر هومن گودرزی
چهارمین دوره آموزشی زمستانی مانیتورینگ کارآزمایی بالینی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
5 تا 9 اسفند ماه 1396
چهارمین دوره آموزشی زمستانی مانیتورینگ کارآزمایی بالینی
جذب محقق پسادکتری در دانشکده توانبخشی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
جذب محقق پسادکتری
جذب محقق پسادکتری در دانشکده توانبخشی
یکپارچه سازی در ساختار ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان در همایش های خارج کشور-1396
۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن
دوم بهمن 1396
یکپارچه سازی در ساختار ارائه تسهیلات به شرکت کنندگان در همایش های خارج کشور-1396
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر اکرم سادات سادات حسینی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱ بهمن
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر اکرم سادات سادات حسینی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر اکرم سادات سادات حسینی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر شکوه ورعی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در کشور چین
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۷ دي
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر شکوه ورعی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
گزارش فرصت مطالعاتی خانم دکتر شکوه ورعی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در کشور چین
اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان 2018
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ دي
اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان 2018
اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان  2018
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان
30 فروردین تا 2 اردیبهشت 1397
یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
پذیرش دانشجو PhD by Research ، توسط مرکز پزشکی ورزشی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان
پذیرش دانشجو PhD by Research ، توسط مرکز پزشکی ورزشی
پذیرش دانشجو PhD by Research ، توسط مرکز پزشکی ورزشی
Close