کد: 16352      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ شنبه ۳ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۲ مرداد    تعداد بازدید : 4905

دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای غیر هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور (با ارائه مقاله یا سخنرانی)

یکی از شاخص های علم سنجی، به نمایش گذاشتن توانمندی ها و پیشرفت های علمی کشور است که این امر از طریق ارائه مقاله یا سخنرانی در همایش های سایر کشورها محقق می شود. همچنین سفر به سایر نقاط جهان امکان آشنایی با محققین و همکاری های بین المللی را مهیا می سازد. دانشگاه با پرداخت کمک هزینه از شرکت دانشجویان و کارکنان دانشگاه در همایش های خارج از کشور به منظور انعکاس دستاوردهای علمی با ارائه مقاله یا سخنرانی حمایت می نماید. این دستورالعمل در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 11 اسفند ماه 1392 تصویب و برای شرکت و ارائه مقالات در همایش های خارج کشور سال 93 به بعد قابل اجرا می باشد.

هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جلسه روز سه شنبه مورخ 27/12/1392 مصوب نمود:

جهت حمایت از شرکت اعضای غیر هیات علمی و دانشجویان معادل 40% مبالغ «دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های خارج از کشور» کمک هزینه پرداخت شود. برای دانشجویان و کارکنان، مدت شرکت با ارائه مقاله در همایش های خارج از کشور به عنوان زمان اشتغال محسوب می گردد.

enlightened(مدارک حتما باید در فرمت PDF درج گردند)enlightened

 

 

دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه

در همایش های خارج از کشور

 

 

نظر شما :
captcha
Close