دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مديريت توانمندسازی بین المللی نیروی انسانی
کد : 4407-353335      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ شهريور تعداد بازدید : 1947

اخبار و اطلاعیه | چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 19 الی 20 آذر ماه 1396

enlightenedچهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزاتenlightened

                                            enlightenedHospital Build & Facility Managementenlightened 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از کلیه اساتید و دانش پژوهان و همکاران دعوت به عمل می آورد تا در 

"چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات" در تاریخ 19 الی 20 آذر ماه 1396 حضور به هم رسانند.

شرکت در این کنگره دارای امتیاز بازآموزی برای متخصصین، مدیران و کارشناسان می باشد.

محل برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ برگزاری : 19 و 20 آذر 1396

سایت اختصاصی: www.hospitalbuild.ir