International Congress Form (for Faculty Members)

1. فقط از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید.

2. فرم به انگلیسی تکمیل گردد و فایلهای درج شده می بایست حتما فرمت PDF باشند.

3. اگر فرم نیاز به ویرایش دارد، پس از ورود به فرم تکمیل شده خود، بر روی کلید Back کلیک نمایید.

4. برای مشاهده توضیح فارسی هر گزینه بر روی ؟ مقابل هر سوال، کلیک نمایید.

 

 

Personal Information
Name:*
 

نام به انگلیسی تایپ شود

Surname:*
 

نام خانوادگی به انگلیسی تایپ شود

School/Research Center:*
 

نام دانشکده یا مرکز تحقیقات محل خدمت طبق حکم استخدامی تعیین گردد.

افراد شاغل در بیمارستانها، می بایست محل خدمت را دانشکده پزشکی انتخاب نمایند.

Position:*
 

مرتبه علمی تعیین گردد

copy of your contract*

تصوير آخرين حكم استخدامي امضا شده مربوط به همان سال شرکت در کنگره (فایل pdf آپلود گردد)

چنانچه فایلی را باید تغییر بدهید و فایل جدیدی جایگزین نمایید، روی همان قسمت choose file فایل جدید که نامی متفاوت از فایل قبلی دارد را انتخاب نمایید.

 

 
Tel:*
+ - -

در اين فيلد مي بايست از سمت چپ به ترتيب: كد كشور- كد شهر - شماره تلفن درج گردد. مثال: 88912091-21-98

Mobile:*
+ - -

در اين فيلد مي بايست از سمت چپ به ترتيب: كد كشور- كد شهر - شماره تلفن درج گردد. مثال:1111111-912-98

E-mail (preferably your TUMS e-mail)*
  

 ایمیل دانشگاهی شما با فرمت tums.ac.ir@.... تایپ گردد

The Abstract that you e-mailed to the Congress Secretary:*

تصویر ایمیل خلاصه مقاله ای که برای دبیرخانه کنگره ارسال شده در قالب pdf درج گردد.

چنانچه فایلی را باید تغییر بدهید و فایل جدیدی جایگزین نمایید، روی همان قسمت choose file فایل جدید که نامی متفاوت از فایل قبلی دارد را انتخاب نمایید.

 
The Acceptance that is e-mailed from the Congress Secretary:*

ایمیل پذیرش مقاله که از دبیرخانه کنگره دریافت نموده اید و نوع ارائه مقاله مشخص شده را در قالب  pdf درج نمایید.

چنانچه فایلی را باید تغییر بدهید و فایل جدیدی جایگزین نمایید، روی همان قسمت choose file فایل جدید که نامی متفاوت از فایل قبلی دارد را انتخاب نمایید.

 
The presentation:*
 

تعیین ارائه مقاله

 
Title of the Congress:*
 

عنوان همايش را تایپ نمایید

Title of your Abstract:*
 

عنوان خلاصه مقاله را تایپ نمایید

Destination Country:*
 

نام کشور محل برگزاری کنگره را تعیین نمایید

From:*
 

تاريخ شروع كنگره بر اساس پوستر کنگره

To:*
 

تاريخ خاتمه كنگره بر اساس پوستر کنگره

e-Ticket:*

بليط الكترونيكي خود را در قالب  pdf درج نمایید.

چنانچه فایلی را باید تغییر بدهید و فایل جدیدی جایگزین نمایید، روی همان قسمت choose file فایل جدید که نامی متفاوت از فایل قبلی دارد را انتخاب نمایید.

 

 

Visa:*

ویزا را در قالب  pdf درج نمایید.

چنانچه فایلی را باید تغییر بدهید و فایل جدیدی جایگزین نمایید، روی همان قسمت choose file فایل جدید که نامی متفاوت از فایل قبلی دارد را انتخاب نمایید.

 
Mellat Bank Account Number:*
 

شماره حساب بانك ملت خود را تایپ نمایید

Captcha Image
Captcha Text : *

Close