كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و سمنان به امضاء رسید
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و سمنان به امضاء رسید
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و سمنان با رویکرد توسعه تعاملات بین‌المللی منعقد شد.
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با نهایی شدن برنامه عملیاتی سال 96 کالج بین‌الملل دانشگاه و ارائه گزارش آخرین فعالیت‌های پروژه EducationIRAN برگزار شد.
برگزاری صد و نود و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی/شمار دانشجویان بین‌المللی دانشگاه از مرز 700 نفر گذشت
برگزاری صد و نود و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی/شمار دانشجویان بین‌المللی دانشگاه از مرز 700 نفر گذشت
صد و نود و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی درخواست متقاضیان تحصیل در دانشکده‌های پزشکی، بهداشت، توانبخشی و پرستاری و مامایی برگزار شد.
نشست نهایی سازی فرآیند پذیرش تا فراغت از تحصیل دانشجویان بین‌المللی دانشگاه برگزار شد
نشست نهایی سازی فرآیند پذیرش تا فراغت از تحصیل دانشجویان بین‌المللی دانشگاه برگزار شد
نشست نهایی سازی فرآیند پذیرش تا فراغت از تحصیل دانشجویان بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی معاونت آموزشی برگزار شد.
ابلاغ برنامه عملیاتی سال 96 معاونت پژوهشی پردیس و مدیریت شعب بین‌الملل در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
ابلاغ برنامه عملیاتی سال 96 معاونت پژوهشی پردیس و مدیریت شعب بین‌الملل در شورای مدیران معاونت بین‌الملل
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه و ابلاغ برنامه عملیاتی سال 96 معاونت پژوهشی پردیس و مدیریت شعب بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
Close