فراخوان بورس تحصیلی دولت چین سایت پردیس بین الملل كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران
با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه و مشاور علمی سفارت سوئیس در ایران/مراسم تکریم و معارفه دبیران پیشن و جدید اتاق همکاری‌های علمی ایران و سوئیس برگزار شد
با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه و مشاور علمی سفارت سوئیس در ایران/مراسم تکریم و معارفه دبیران پیشن و جدید اتاق همکاری‌های علمی ایران و سوئیس برگزار شد
مراسم تکریم و معارفه دکتر نغمه معراجی و دکتر نسیم چینی فروش، دبیران پیشن و جدید اتاق همکاری‌های علمی ایران و سوئیس برگزار شد.
ژورنال کلاب آنلاین گروه روان‌پزشکی دانشگاه تحت برنامه Appraise To Raise برگزار شد
ژورنال کلاب آنلاین گروه روان‌پزشکی دانشگاه تحت برنامه Appraise To Raise برگزار شد
با هماهنگی معاونت بین‌الملل دانشگاه ژورنال کلاب آنلاین گروه روان‌پزشکی تحت برنامه Appraise To Raise برگزار شد.
بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونان بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستانها/دانشکده پزشکی پایلوت اجرای شاخص های بین المللی سازی دانشگاه شد
بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونان بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستانها/دانشکده پزشکی پایلوت اجرای شاخص های بین المللی سازی دانشگاه شد
بیست و یکمین جلسه شورای فصلی معاونان بین الملل گروه های آموزشی و بیمارستان های دانشگاه با اعلام دانشکده پزشکی به عنوان پایلوت اجرای شاخص های بین المللی سازی برگزار شد.
با همفکری در خصوص راه‌اندازی شعبه آبادان پردیس بین‌الملل/ معاون بین‌الملل دانشگاه با روسای دانشکده‌ها دیدار کرد
با همفکری در خصوص راه‌اندازی شعبه آبادان پردیس بین‌الملل/ معاون بین‌الملل دانشگاه با روسای دانشکده‌ها دیدار کرد
دکتر رامین کردی، معاون بین‌الملل دانشگاه در راستای راه‌اندازی شعبه آبادان پردیس بین‌الملل و همفکری در خصوص آموزش دانشجویان خارجی در نیمسال جاری و آینده با روسای هشت دانشکده دیدار کرد.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه و کنفدراسیون اندودانتیکس آسیا و اقیانوسیه
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک دانشگاه و کنفدراسیون اندودانتیکس آسیا و اقیانوسیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران و کنفدراسیون اندودانتیکس آسیا و اقیانوسیه (APEC) تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک امضاء کردند.
Close