گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی فعالیتهای پژوهشی پردیس بین الملل كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
شورای مدیران معاونت بین‌الملل برگزار شد/بررسی برنامه راهبردی چهار ساله معاونت بین‌الملل با تأکید بر تسری تفکر بین‌المللی سازی در دانشگاه
شورای مدیران معاونت بین‌الملل برگزار شد/بررسی برنامه راهبردی چهار ساله معاونت بین‌الملل با تأکید بر تسری تفکر بین‌المللی سازی در دانشگاه
شورای مدیران معاونت بین‌الملل دانشگاه با ارائه نقطه نظرات در خصوص برنامه راهبردی چهارساله این معاونت برگزار شد.
انتصاب دکتر احمد اسمعیل زاده به سمت سرپرست معاونت پژوهشی پردیس بین‌الملل دانشگاه
انتصاب دکتر احمد اسمعیل زاده به سمت سرپرست معاونت پژوهشی پردیس بین‌الملل دانشگاه
دکتر رامین کردی، معاون بین‌الملل دانشگاه طی ابلاغی دکتر احمد اسمعیل زاده، عضو هیأت‌علمی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی پردیس بین‌الملل دانشگاه منصوب کرد.
انتصاب دکتر محمدرضا خامی به سمت مشاور عالی معاون بین‌الملل دانشگاه
انتصاب دکتر محمدرضا خامی به سمت مشاور عالی معاون بین‌الملل دانشگاه
معاون بین‌الملل دانشگاه، طی ابلاغی دکتر محمدرضا خامی را به سمت مشاور عالی معاون بین‌الملل دانشگاه منصوب کرد.
اعطای بورس بنیاد بورس دولت مجارستان به متقاضیان ایرانی مقاطع تحصیلات تکمیلی
اعطای بورس بنیاد بورس دولت مجارستان به متقاضیان ایرانی مقاطع تحصیلات تکمیلی
پیرو تلاشهای و مذاکرات به عمل آمده، بنیاد بورس دولت مجارستان با اعطای تعدادی بورس تحصیلی به متقاضیان ایرانی موافقت کرد.
طرح پرونده دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
طرح پرونده دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پرونده متقاضیان تحصیل در دوره‌های تخصص و فوق تخصص دانشکده پزشکی در دویست و بیست و دومین جلسه کمیته پذیرش دانشجویان خارجی مطرح شد.
Close