فعالیتهای پژوهشی پردیس بین الملل گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
طرح پرونده 44 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای در دویست و چهاردهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
طرح پرونده 44 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای در دویست و چهاردهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
پرونده 44 متقاضی مقطع دکترای حرفه‌ای در دویست و چهاردهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی بررسی شد.
سومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد/موافقت با تعریف رشته مقطع کارشناسی علوم زیستی
سومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد/موافقت با تعریف رشته مقطع کارشناسی علوم زیستی
سومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
در نشست مشترک دکتر شعبانی و کارشناسان مدیریت توسعه امور بین‌الملل عنوان شد/کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه
در نشست مشترک دکتر شعبانی و کارشناسان مدیریت توسعه امور بین‌الملل عنوان شد/کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان خارجی تحصیل در دانشگاه
نشست مشترک دکتر شعبانی، مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل و کارشناسان این مدیریت با موضوع بررسی روند فعالیت‌های دفاتر بازاریابی و پذیرش دانشجویان خارجی برگزار شد.
گزارش سفر نمایندگان دانشگاه به اتیوپی در شورای مدیران ارائه شد/آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و جیما
گزارش سفر نمایندگان دانشگاه به اتیوپی در شورای مدیران ارائه شد/آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و جیما
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه گزارش سفر نمایندگان دانشگاه به کشور اتیوپی و حضور در دانشگاه جیما (Jimma University) برگزار شد.
برگزاری دویست و سیزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت
برگزاری دویست و سیزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با طرح پرونده دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت
دویست و سیزدهمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با پذیرش درخواست 11 متقاضی دوره‌های تحصیلات تکمیلی برگزار شد.
Close