گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد
مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه با حضور رئيس دانشگاه برگزار شد
با تقدیر از استادان و دانشجویان برتر دانشکده‌های داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین‌الملل، مراسم روپوش سفید و جشن دانشجویان ورودی 96 پردیس بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 97-96
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود 97-96
شهريه هاي آموزشي سالیانه سال تحصیلی97-96
گزارش سفر به سلیمانیه عراق در شورای مدیران معاونت بین‌الملل ارائه شد/مشارکت دانشگاه در بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی دانشگاه سلیمانیه
گزارش سفر به سلیمانیه عراق در شورای مدیران معاونت بین‌الملل ارائه شد/مشارکت دانشگاه در بازنگری برنامه آموزشی پزشکی عمومی دانشگاه سلیمانیه
شورای مدیران معاونت بین‌الملل با ارائه گزارش حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه سلیمانیه عراق با رویکرد بازنگری در برنامه آموزشی پزشکی عمومی این دانشگاه برگزار شد.
دومین کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت برگزار شد/بررسی پیشنهاد تعریف رشته مقطع کارشناسی ارشد سلامت روان کودک و نوجوان
دومین کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت برگزار شد/بررسی پیشنهاد تعریف رشته مقطع کارشناسی ارشد سلامت روان کودک و نوجوان
دومین کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده بهداشت با بررسی پیشنهاد تعریف رشته سلامت روان کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد برگزار شد.
برگزاری نشست معرفی توانمندی های بین المللی دانشگاه به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی موسسه اعتباربخشی اسیک
برگزاری نشست معرفی توانمندی های بین المللی دانشگاه به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی موسسه اعتباربخشی اسیک
نشست ارائه اطلاعات مربوط به فعالیت ها و توانمندی های بین المللی دانشگاه به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنفرانس بین المللی موسسه اعتباربخشی اسیک برگزار شد.
Close