گرنت های بین المللی و فرصت های تحقیقاتی كتابچه راهنماي آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران سایت پردیس بین الملل Affiliation
هیأت سفارت نیجریه در ایران ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی با مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل دیدار کرد
هیأت سفارت نیجریه در ایران ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی با مدیر توسعه امور بین‌الملل معاونت بین‌الملل دیدار کرد
هیأت سفارت نیجریه در ایران ضمن بازدید از دانشکده دندانپزشکی، با حضور در معاونت بین‌الملل دانشگاه بر اهمیت توسعه همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور تأکید کردند.
آیین معارفه دکتر محمودی بختیاری، رئیس کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
آیین معارفه دکتر محمودی بختیاری، رئیس کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
آیین معارفه دکتر بهروز محمودی بختیاری، رئیس کرسی زبان فارسی کالج بین‌الملل با حضور دکتر عرب خردمند، معاون بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
بررسی پرونده متقاضیان دوره‌های Undergraduate و Postgraduate در دویست و دویست و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
بررسی پرونده متقاضیان دوره‌های Undergraduate و Postgraduate در دویست و دویست و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی
دویست و دویست و یکمین نشست کمیته پذیرش دانشجویان خارجی با بررسی پرونده 56 متقاضی دوره‌های Undergraduate و Postgraduate برگزار شد.
هشتاد و یکمین نشست شورای بورس دانشگاه با حضور دکتر جعفریان برگزار شد
هشتاد و یکمین نشست شورای بورس دانشگاه با حضور دکتر جعفریان برگزار شد
هشتاد و یکمین نشست شورای بورس دانشگاه با تأکید بر ارائه درخواست مأموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی حداقل سه ماه قبل از تاریخ شروع دوره برگزار شد.
رئیس دانشگاه با سفیر پرتغال در ایران دیدار کرد
رئیس دانشگاه با سفیر پرتغال در ایران دیدار کرد
نشست مشترک دکتر علی جعفریان، رئیس دانشگاه با ژواعو ژوزه کورته رئال، سفیر پرتغال در ایران به منظور ارتقاء همکاری‌های علمی- دانشگاهی میان دو کشور برگزار شد.
Close