پروژه KA107 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
برنامه تبادل دانشجوی KA107 با اتحادیه اروپا
برنامه تبادل دانشجوی KA107 با اتحادیه اروپا
امکان تکمیل فرم تقاضای ثبت نام در پروژه KA107 که اختصاص به تبادل دانشجو دارد از تاریخ 1 مارچ تا 2 آپریل وجود دارد.
بازدید رئیس دانشگاه آلتین باش ترکیه از دانشکده داروسازی
بازدید رئیس دانشگاه آلتین باش ترکیه از دانشکده داروسازی
روسای دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه Altinbas ترکیه در دانشکده داروسازی حضور یافتند.
بازدید هیئت ترکیه ای از مرکز قلب تهران
بازدید هیئت ترکیه ای از مرکز قلب تهران
روسای دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی دانشگاه Altinbas ترکیه در مرکز قلب تهران حضور یافتند.
بازدید روسای دانشگاه آلتین باش کشور ترکیه از دانشکده دندانپزشکی
بازدید روسای دانشگاه آلتین باش کشور ترکیه از دانشکده دندانپزشکی
دکتر امیر رضا رکن رئیس دانشکده، گواهی نامه Visiting Prof را به پروفسور هیکی سونای Prof. Dr. Hakki Sunay رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آلتین باش و متخصص اندودانتیکس آن دانشکده، اهدا کرد.
امضا تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آلتین باش ترکیه
امضا تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آلتین باش ترکیه
دکتر کریمی، رئیس دانشگاه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی را با دکتر کاگری ارهان رییس دانشگاه آلتین باش ترکیه امضا کرد.
Close