پروژه KA107 مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کوایمبرا پرتغال
حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کوایمبرا پرتغال
هیئت نمایندگی دانشگاه در نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت روزهای 29 و 30 فروردین 1397 در شهر کوایمبرا پرتغال، با یک پانل و دو سخنرانی حضور فعال داشت.
دیدار معاون بین‌الملل دانشگاه با رئیس و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان
دیدار معاون بین‌الملل دانشگاه با رئیس و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز مجارستان
پروفسور Hunyady Laszlo، رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه سملوایز و پروفسور Masszi Tamas، معاون این دانشکده در راستای آشنایی با امکانات، توانمندی‌ها و سیستم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با دکتر کردی، معاون بین‌الملل دانشگاه دیدار کردند.
جلسه هماهنگی حضور هیأت آموزش عالی کشور سوئیس در دانشگاه برگزار شد
جلسه هماهنگی حضور هیأت آموزش عالی کشور سوئیس در دانشگاه برگزار شد
نشست همفکری مدیر روابط بین‌الملل، اعتباربخشی و رتبه‌بندی معاونت بین‌الملل با جمعی از معاونان بین‌الملل و نمایندگان دانشکده‌ها در خصوص حضور هیأت آموزش عالی کشور سوئیس در دانشگاه برگزار شد.
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت عراق امضاء شد
تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت عراق امضاء شد
دکتر کریمی، رئیس دانشگاه و دکتر کردی، معاون بین‌الملل دانشگاه با هدف توسعه ارتباطات و ارائه خدمات تخصصی و آموزشی به پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی عراق با معاون مدیریت سلامت وزارت بهداشت این کشور و هیأت همراه دیدار کردند.
جلسه ارائه گزارش سفر هیأتی از اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به دانشگاه خارکیف کشور اکراین در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد
جلسه ارائه گزارش سفر هیأتی از اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی به دانشگاه خارکیف کشور اکراین در دانشکده دندانپزشکی برگزار شد
در روز دوشنبه مورخ 20 فروردین ماه سال جاری از ساعت 8:30 تا 9:30 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی گزارشی از دستاوردهای هیأت اعزامی به دانشگاه خارکیف اکراین ارائه شد. هیأت اعزامی دانشگاه متشکل از 5 نفر از اساتید و 4 نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی در فروردین ماه سال جاری به دانشگاه خارکیف اکراین سفر نمودند.
Close