نشست دوم اعتباربخشی مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
انجمن بین المللی دانشگاه ها (IAU)  و نشست جهانی انجمن ها (GMA) در سال 2017 برگزار می کند: تغییرات چشم انداز مالی آموزش عالی در بخش خصوصی و دولتی
انجمن بین المللی دانشگاه ها (IAU) و نشست جهانی انجمن ها (GMA) در سال 2017 برگزار می کند: تغییرات چشم انداز مالی آموزش عالی در بخش خصوصی و دولتی
انجمن بین المللی دانشگاه ها از مدیران و رؤسا درآموزش عالی دعوت می کند تا تجربه های سازمانی، دیدگاه های خود درباره فرصت ها و نیز چالش های موجود در چشم انداز مالیِ آموزش عالیِ دائما در حال تغییر را به اشتراک بگذارند.
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی برگزار می‌شود
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی با محوریت تبادلات دانشگاهی برگزار می‌شود
سمینار بین‌المللی سازی آموزش عالی به زبان انگلیسی و با محوریت تبادلات دانشگاهی 9 و 10 اردیبهشت 96 برگزار می‌شود.
با حضور نمایندگان 12 دانشگاه علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی کشور/کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین المللی برگزار شد
با حضور نمایندگان 12 دانشگاه علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی کشور/کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین المللی برگزار شد
کارگاه آموزشی اعتباربخشی موسسه‌ای بین‌المللی با شرکت نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، ارومیه، سمنان، گیلان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، علوم بهزیستی و توانبخشی و مشهد و دانشگاه خوارزمی در ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی واحدهای ستادی و دانشکده های زیرمجموعه دانشگاه برگزار شد
نشست ارائه گزارش خودارزیابی در اعتباربخشی حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین‌الملل، توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع و ریاست با حضور دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه برگزار شد.
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
جلسه بررسی پیشرفت عملکرد حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در شاخص های اعتباربخشی بین المللی در معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و با حضور نماینده دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز شنبه مورخ 1395/11/16 برگزار شد.
Close