فراخوان انتخاب مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه ع مدرسه تابستانه و کارگاه مشترک با دانشگاه زوریخ مدیریت روابط بین الملل
فراخوان انتخاب مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای سوریه، لبنان، افغانستان، ایتالیا و قاره آفریقا
فراخوان انتخاب مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای سوریه، لبنان، افغانستان، ایتالیا و قاره آفریقا
معاونت بین‌الملل دانشگاه در نظر دارد از میان داوطلبان علاقه‌مند، مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای سوریه، لبنان، افغانستان، ایتالیا و قاره آفریقا را انتخاب نماید.
فراخوان برگزاری مدرسه تابستانه و کارگاه مشترک با دانشگاه زوریخ
فراخوان برگزاری مدرسه تابستانه و کارگاه مشترک با دانشگاه زوریخ
دانشگاه زوریخ اقدام به اعلام فراخوان در زمینه برگزاری مدرسه تابستانه و کارگاه مشترک با دانشگاه های علوم پزشکی ایران کرده است.
هیأت دانشگاه علوم پزشکی تهران از ظرفیت‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی ایروان بازدید کرد
هیأت دانشگاه علوم پزشکی تهران از ظرفیت‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی ایروان بازدید کرد
هیأت دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای توسعه ارتباطات بین‌المللی با کشورهای همسایه، ضمن سفر به کشور ارمنستان، از دانشگاه دولتی علوم پزشکی ایروان (YSMU) بازدید کرد.
دیدار رئیس دانشکده و معاون بین الملل دانشکده بهداشت با معاون پژوهشی دانشگاه Tampere فنلاند
دیدار رئیس دانشکده و معاون بین الملل دانشکده بهداشت با معاون پژوهشی دانشگاه Tampere فنلاند
رئیس دانشکده و معاون بین الملل دانشکده بهداشت با معاون پژوهشی دانشگاه Tampere فنلاند دیدار کردند.
امضاء توافق نامه همکاری بین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت و علوم اجتماعی دانشگاه Tampere فنلاند
امضاء توافق نامه همکاری بین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت و علوم اجتماعی دانشگاه Tampere فنلاند
توافق نامه همکاری بین دو دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده بهداشت و علوم اجتماعی دانشگاه Tampere فنلاند به امضا ریاست هر دو دانشکده رسید.
Close