تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۵ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ دوشنبه ۶ بهمن    تعداد بازدید : 84065

بازديد هيأت دانشگاه UAEM مكزيك از پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم، مركز تحقيقات هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان و مركز قلب تهران - گالری 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Close