تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 84057

امضای یادداشت تفاهم میان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مجموعه بیمارستان های دانشگاهی پاریس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Close