تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند    تعداد بازدید : 5182

همکاران

 

 

محمد حسین نکوفر

دکتری دندانپزشکی - متخصص اندودانتیکس / PhD مواد دندانی

مدیر

 

پست الکترونیکی: dira_gsia@tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 104

 


 

علی صیادی

مسئول ارشد

 

پست الکترونیکی: dira-sayyadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 151


روابط بین الملل

حسن صمدی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: h-samadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 119

رئوس فعالیت ها:

 • بررسی و پیگیری روابط با دانشگاههای بین المللی کشور اسپانیا و دانشگاه های کشورهای اسپانیایی زبان
 • انجام مکاتبات اداری با دانشگاههای بین المللی کشور اسپانیا و دانشگاه های کشورهای اسپانیایی زبان
 • ترجمه متون اسپانیایی به فارسی و بالعکس
 • همکاری در زمینه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

 

جواد ملکی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: jmaleki67@yahoo.com

تلفن: 88896694 داخلی 162

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

طناز آزادی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: ta-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 139

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

محبوبه داودی فر

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: Mahboobeh.davoodifar@gmail.com

تلفن: 88896694 داخلی 146

رئوس فعالیت ها:

 • نگارش و ویرایش تفاهم نامه های بین المللی
 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه دکتری استاد راهنما مشترک
 • نگارش کتاب و کتابچه های مدیریت
 • بررسی پتانسیل دانشگاه های بین المللی جهت گسترش همکاری های بین المللی
 • انجام مکاتبات اداری با موسسات و دانشگاههای بین المللی
 • ویرایش اخبار و مکاتبات اداری 

​​مسئولیت پیشین: کارشناس اعتباربخشی 


 

ملیحه علاءالدینی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: malihe.alaeddini@gmail.com

تلفن: 88896694 داخلی 119

رئوس فعالیت ها:

 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه های تبادل اساتید، کارکنان و دانشجویان
 • کارشناس دبیرخانه مجمع جهانی سلامت و هماهنگ کننده برنامه های پیمان گروه هشت
 • بررسی دانشگاه ها و موسسات بین المللی جهت گسترش همکاری های مشترک
 • پیگیری پروژه های مشترک بین المللی با دانشگاه ها و موسسات بین المللی
 • پیگیری امور مربوط به مدرسه بین الملل

مسئولیت پیشین: کارشناس آموزش زبان کالج بین الملل


 

زهره صادقی

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: z_sadeghi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 116

رئوس فعالیت ها:

 • برنامه اساتید مدعو بین المللی
 • برنامه رابطین بین المللی دانشگاه

اعتباربخشی

تانیا آزادی

مسئول اعتباربخشی

 

پست الکترونیکی: dira-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 140

رئوس فعالیت ها:

 • مطالعه تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي در راستاي ماموريت هاي دانشگاه
 • طراحي برنامه هاي عملياتي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • مديريت دانش در فرايندهاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • شناسايي سيستم هاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي در جهان
 • شناسايي شبكه ها و سازمان هاي اعتباربخش در جهان
 • ارائه راهكارهاي ارتقاي مستمر دانشگاه در تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي

 

سپیده جاودان فرد

مسئول اعتباربخشی

 

پست الکترونیکی: javedanfardsepideh@gmail.com

تلفن: 88896694 داخلی 141

رئوس فعالیت ها:

 •  

رتبه بندی

مریم درخشان

مسئول رتبه بندی

 

پست الکترونیکی: ms-derakhshan@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 162

رئوس فعالیت ها:

 •  

 

 

Close