تاریخ ایجاد: ۱۳۹۲ چهارشنبه ۲۰ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۳۱ ارديبهشت    تعداد بازدید : 4459

معرفی همکاران


مدیریت

 

محمد حسین نکوفر

 

دکتری دندانپزشکی - متخصص اندودانتیکس / PhD مواد دندانی

 

پست الکترونیکی: dira_gsia@tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 104

 


 

روابط بین الملل

علی صیادی

 

مسئول ارشد روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: dira-sayyadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 151

رئوس فعالیت ها:

 • پیگیری امضا تفاهم نامه دپارتمانهای دانشگاه با دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور
 • پیگیری و انجام امور محوله مدیریت
 • انجام مکاتبات مربوط به همکاریهای بین المللی دانشگاه

 

حسن صمدی

 

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: h-samadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 119

رئوس فعالیت ها:

 • بررسی و پیگیری روابط با دانشگاههای بین المللی کشور اسپانیا و دانشگاه های کشورهای اسپانیایی زبان
 • انجام مکاتبات اداری با دانشگاههای بین المللی کشور اسپانیا و دانشگاه های کشورهای اسپانیایی زبان
 • ترجمه متون اسپانیایی به فارسی و بالعکس
 • همکاری در زمینه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

 

سحر محمدیان

 

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: 

تلفن: 88896694 داخلی 105

رئوس فعالیت ها:

 • ایجاد و پیگیری روابط با دانشگاههای بین المللی و تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها
 • انجام مکاتبات اداری با موسسات و دانشگاههای بین المللی
 • تهیه خبر انگلیسی برای سایت مدیریت
 • انجام پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز مدیریت

 

محبوبه داودی فر

 

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: Mahboobeh.davoodifar@gmail.com

تلفن: 88896694 داخلی 146

رئوس فعالیت ها:

 • نگارش و ویرایش تفاهم نامه های بین المللی
 • کارشناس و هماهنگ کننده برنامه دکتری استاد راهنما مشترک
 • نگارش کتاب و کتابچه های مدیریت
 • بررسی پتانسیل دانشگاه های بین المللی جهت گسترش همکاری های بین المللی
 • انجام مکاتبات اداری با موسسات و دانشگاههای بین المللی
 • ویرایش اخبار و مکاتبات اداری 

​مسئولیت پیشین: کارشناس اعتباربخشی 


 

 

طناز آزادی

 

مسئول روابط بین الملل

 

پست الکترونیکی: ta-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 139

رئوس فعالیت ها:

 •  

اعتباربخشی

تانیا آزادی

 

مسئول ارشد اعتباربخشی

 

پست الکترونیکی: dira-azadi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 140

رئوس فعالیت ها:

 • مطالعه تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي در راستاي ماموريت هاي دانشگاه
 • طراحي برنامه هاي عملياتي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • مديريت دانش در فرايندهاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي دانشگاه
 • شناسايي سيستم هاي تضمين كيفيت و اعتباربخشي در جهان
 • شناسايي شبكه ها و سازمان هاي اعتباربخش در جهان
 • ارائه راهكارهاي ارتقاي مستمر دانشگاه در تضمين كيفيت و اعتباربخشي بين المللي

رتبه بندی

مریم صابری پور

 

مسئول ارشد رتبه بندی

 

پست الکترونیکی: dira-saberipour@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 141

رئوس فعالیت ها:

 • مطالعه و بررسی سازمان‌های رتبه‌بندی مهم دنیا، استخراج معیارها و شاخص‌های آنها و ارزیابی مستمر این معیارها و شاخص‌ها
 • پایش رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سیستم‌های رتبه‌بندی
 • هماهنگی و ارتباط با واحدهای تابعه دانشگاه برای اخذ اطلاعات مورد نیاز سیستم‌های رتبه‌بندی و انجام امور مربوط به کمیته رتبه‌بندی
 • برقراری ارتباطات و مکاتبات لازم با مؤسسات رتبه‌بندی

 

محمدرضا بهادرخانی

 

مسئول رتبه بندی

 

پست الکترونیکی: 

تلفن: 88896694 داخلی 146

رئوس فعالیت ها:

 • رصد رتبه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سیستم‌های رتبه‌بندی بین المللی
 • بررسی و مطالعه نظام های رتبه بندی و تهیه گزارش های مربوطه
 • انجام امور مرتبط با همکار های بین المللی

وب سایت فارسی و انگلیسی مدیریت

زهره صادقی

 

مسئول وب سایت

 

پست الکترونیکی: z_sadeghi@farabi.tums.ac.ir

تلفن: 88896694 داخلی 116

رئوس فعالیت ها:

 • توسعه و بررسی مداوم وب سایت از جهت به روز رسانی محتوا توسط کارشناسان واحد
 • تولید، درج، ویرایش و حذف محتوای مربوطه در وب سایت
 • بررسی صحت و اعتبار و به روز بودن محتوای مندرج در وب سایت در راستای شفاف سازی اهداف و فعالیت های واحد
 • نظارت بر روند درج به موقع عکس، اخبار و اطلاعیه های مربوطه
 • تولید و ایجاد فرم های الکترونیکی مربوطه
 • طراحی و ایجاد بنرهای مرتبط با اهداف خاص و بارگزاری آنها در وب سایت
 • انجام تحقیقات مربوطه در زمینه سیستم های کامپیوتری و وب سایت
 • کمک و راهنمایی کارشناسان واحد در انجام فرایند ها با استفاده از روش های مدرنیزه و سودمندتر

 

 

Close