اساتید مدعو بین المللی

نام خانوادگی: کووُلیک

نام: مایکل جوزف

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: دانشگاه ایندیانا

دانشکده: دندانپزشکی

نام خانوادگی: دوپویی

نام: جین

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: دکارت پاریس

دانشکده: بهداشت

نام خانوادگی: طاهر العبودی

نام: عباس عبدالیمه

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: کوفا، عراق

دانشکده: دندانپزشکی

نام خانوادگی: مک شری

نام: رابرت

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: تیساید، انگلستان

دانشکده: پرستاری و مامایی

نام خانوادگی: کان

نام: جیمز گوستاو

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: کالیفرنیا، سان فرانسیسکو

مرکز تحقیقات: مرکز ملی مطالعات اعتیاد

نام خانوادگی: مورتوما

نام: هیکی

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: هلینسکی، فنلاند

گروه: سلامت دهان و دندانپزشکی اجماعی

دانشکده: دندانپزشکی

نام خانوادگی: سچی

نام: لئوناردو

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: ساساری، ایتالیا

گروه: میکروبولوژی

دانشکده: پزشکی

نام خانوادگی: ون لوون

نام: ویلم

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: علوم کاربردی لیدن، هلند

گروه: میکروبولوژی

دانشکده: پزشکی

نام خانوادگی: درانکورت

نام: مایکل

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: مارسی، فرانسه

گروه: میکروبولوژی

دانشکده: پزشکی

نام خانوادگی: هیل

نام: رابرت

مرتبه علمی: پروفسور

از دانشگاه: کویئن مری لندن، انگلستان

گروه: مهندس بافت

دانشکده: فناوری های نوین پزشکی

 

Close