تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۹ دي    تعداد بازدید : 2359

نکات راهنما برای دانشجویان متقاضی برنامه مرحبا

 

 

این فایل راهنما، برخی نکات و مقررات جاری در برنامه مرحبا را در اختیار دانشجویان متقاضی استفاده از این برنامه، قرار میدهد. از این رو پیشنهاد میشود قبل از اقدام آن را مطالعه فرمایند. 

Close