کد: 7921-352234      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ دي    تعداد بازدید : 939

رقابت بین المللی مقاله نویسی در حوزه پژوهش و آموزش عالی برای توسعه پایدار

رقابت مقاله نویسی و جایزه مشترک انجمن بین المللی دانشگاه ها (IAU)/ پال گریو (Palgrave)/ کوپرنیکوس الاینس (Copernicus Alliance) برگزار می شود.

 

رقابت و جایزه مقاله نویسی محصول مشترک سه سازمان بین المللی در سال 2016-2017 برگزار می شود. در این رقابت، هم اعضای انجمن بین المللی دانشگاه ها و هم اعضای کوپرنیکوس الاینس می توانند شرکت کنند و دو جایزه هر یک به ارزش 2000 یورو به بهترین مقاله محققان که وابسته به یکی از این دو سازمان هستند اعطا می شود.

موضوع زمینه ایی مقاله: پژوهش و آموزش عالی برای توسعه پایدار: یک رشته جدید دانشگاهی؟

Theme: Higher Education and Research for Sustainable Development: A New Academic Discipline?

هدف این دو جایزه تشویق و ترویج پژوهش در زمینه سیاست های آموزش عالی از طریق شناسایی بهترین آثار در موضوع «پژوهش و آموزش عالی برای توسعه پایدار: یک رشته جدید دانشگاهی؟» است.

مقاله نباید بیش از 7500 کلمه باشد و باید به زبان انگلیسی نوشته شود و باید به صورت الکترونیکی (فایل مایکروسافت ورد) برای نشریه پژوهشی سیاست آموزش عالی (Higher Education Policy) و در راستای دستورالعمل نگارش مقاله آن نشریه ارسال شود. این نشریه فصلنامه علمی و داوری شده (Peer reviewed) انجمن بین المللی دانشگاه ها است.

چکیده مقالات باید حداکثر تا تاریخ 16 ژانویه 2017 ارسال شوند.

  • فراخوان مقاله در این لینک قابل مشاهده است.

  • پرسش های احتمالی از طریق ایمیل زیر می تواند ارسال شود:

Nicholas Poulton

Editorial Assistant

hep@iau-aiu.net

تهیه خبر: روابط عمومی مدیریت اعتباربخشی، رتبه بندی و روابط بین الملل

Close