کد: 7921-353219      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۶ مرداد    تعداد بازدید : 253

برگزاری جلسه ی مشاوره اعتباربخشی با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

جلسه ی مشاوره اعتباربخشی در راستای چگونگی آماده سازی مستندات و تکمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش اسیک با حضور کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارشناس دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه مورخ 2/5/96 در محل دبیرخانه برگزار شد.

 

در این جلسه که در روز دوشنبه مورخ 2/5/96 با حضور  تارا احمدی، کارشناس اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و سپیده جاودان فرد، کارشناس اعتباربخشی دبیرخانه برگزار شد، به بررسی چگونگی نحوه پر کردن تقاضانامه سازمان اعتباربخش و تشریح گزیده ای از شاخص ها ی اعتباربخشی سازمان اسیک (ASIC) در خصوص فرآیند اعتباربخشی پرداخته شد.

جاودان فرد همچنین، با اشاره به برگزار شدن سمینار بین المللی سازی آموزش عالی در اردیبهشت امسال و معرفی وب سایت سمینار به بیان مهم ترین موضوعات مطرح شده در سمینار در خصوص اعتباربخشی پرداخت و وب سایت سمینار را به عنوان یک منبع راهنما برای دانشگاه های داوطلب در اعتباربخشی معرفی کرد.

در پایان به سؤال های مطرح شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه های مختلف پاسخ داده شد.

 

تهیه خبر: دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

Close