کد: 7921-356298      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۱ آبان   تعداد بازدید : 251

انتخاب مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه با کشور ژاپن، شیوه ای نوین در رویکردهای مدیریتی

اولین نشست اتاق فکر میز همکاری‌های علمی دانشگاه با کشور ژاپن، با هدف انتخاب مسئول میز، توسط اعضای اتاق فکر برگزار شد.

 

روز دوشنبه 1398/07/29 اولین جلسه نشست اتاق فکر میز همکاری‌های علمی دانشگاه با کشور ژاپن با حضور دکتر محمدحسین نکوفر، مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه، دکتر مظلومی و دکتر مصدق راد از دانشکده بهداشت، دکتر عمیدی از دانشکده پزشکی، دکتر ویژه از مرکز تحقیقات مادر جنین و نوزاد، دکتر شفیعی و دکتر بقالیان از دانشکده دندان‌پزشکی و جمعی از کارشناسان مدیریت روابط بین‌الملل دانشگاه در پردیس بین‌الملل برگزار شد. بر اساس روال معمول، انتخاب مسئولان میزهای همکاری‌های علمی دانشگاه با کشورها، پس از ارسال فراخوان از طریق اتوماسیون و پست الکترونیک به تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، بر اساس اعلام علاقه‌مندی داوطلبان، بررسی سوابق و تجارب مرتبط و انجام مصاحبه حضوری با ایشان صورت می‌پذیرد. پس از بررسی مدارک و مصاحبه حضوری با واجدین شرایط، یک نفر به انتخاب هیات تصمیم‌گیرنده از معاونت بین‌الملل دانشگاه، به عنوان مسئول میز انتخاب می‌گردد. اما این بار، انتخاب مسئول میز ژاپن به روشی متفاوت و بر اساس نظرسنجی منتخبین نهایی میز ژاپن صورت گرفت. پس از گردآوری سوابق و مصاحبه حضوری با متقاضیان واجد شرایط برای این میز،  مدیر روابط بین‌الملل معاونت بین‌الملل دانشگاه، از منتخبین نهایی که شش نفر بودند، برای نشستی یک ساعته در محل تشکیل جلسات اتاق فکر میزها واقع در خیابان پورسینا، دعوت به حضور نمودند و از ایشان خواستند از طریق رأی‌گیری کتبی، مسئول میز همکاری‌های علمی دانشگاه با ژاپن را انتخاب نمایند.  در این جلسه، آقای دکتر محسن ویژه، از گروه طب کار و از مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد به عنوان مسئول میز ژاپن انتخاب شدند. 

Close