کد: 19547      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱ مرداد    تعداد بازدید : 838

اتاق های همکاری های علمی دانشگاه

در جهت تحقق اهداف تعريف شده معاونت بین الملل دانشگاه در زمینه همکاری های مشترک با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارج از کشور و با لحاظ تفاهم نامه های فیمابین در راستای توسعه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات وابسته به گروه هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه و همچنین تخصصی نمودن این گونه از همکاری ها، معاونت بین الملل اقدام به راه اندازی اتاق های همکاری های علمی دانشگاه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بین المللی نموده است. لیست اتاق های مذکور به شرح زیر می باشد:

 


 

دکتر نغمه معراجی

دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس

عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی

 

پست الکترونیکی: n-meraji@tums.ac.ir

دکتر عباس نوروزی جاویدان

دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و عراق

عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

پست الکترونیکی: norouziaj@yahoo.com

   

دکتر امیرحسین تکیان

دبیر اتاق همکاری های علمی پیمان هشت

عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت

 

پست الکترونیکی: takain@tums.ac.ir

 

Close