دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندی
کد : 17103-344270      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ دي تعداد بازدید : 2303

برنامه تبادل دانشجو | نکات راهنما برای دانشجویان متقاضی برنامه مرحبا

نکات راهنما برای دانشجویان متقاضی برنامه مرحبا
 

 

 

این فایل راهنما، برخی نکات و مقررات جاری در برنامه مرحبا را در اختیار دانشجویان متقاضی استفاده از این برنامه، قرار میدهد. از این رو پیشنهاد میشود قبل از اقدام آن را مطالعه فرمایند.