معصومه عبدالهي

سمت: مسئول امور رایانه

ميزان تحصيلاتكارشناسي ارشد

شماره تماس:  88912091 داخلي 407

ايميل دانشگاهي: abdollahi@farabi.tums.ac.ir

 

 

مأموريت ها و مسئوليت ها:

                          ·         تعیین خط مشی و سیاستگذاری به منظور رفع مشکلات و حول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب فناوری اطلاعات معاونت بین الملل در عرصه های داخلی و خارجی

·         ارائه راهبردهای کلان فناوری اطلاعات معاونت بین الملل در زمینه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و برنامه ریزی.

·         سیاست گذاری در زمینه پشتیبانی و گسترش استفاده از کاربردهای فناوری در معاونت بین الملل و ایجاد هماهنگی بین بخش های مربوط در حوزه های سخت افزاری، نرم  افزاری و شبکه

·         تعیین روش های ارائه خدمات به استفاده کنندگان از خدمات شبکه معاونت بین الملل و سیستم های اطلاع رسانی

·         برنامه ریزی برای تامین نیروی روز انسانی فناوری اطلاعات مورد نیاز معاونت بین الملل

·         بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی کارکنان حوزه ی فناوری اطلاعات و ارایه راهکارهای مناسب جهت تحقق اهداف.

·         پیگیری، نظارت و ارزیابی بر اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت بین الملل

·         شفاف سازی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری به منظور لحاظ نمودن برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت بین الملل

·         اتخاذ سیاست های آموزشی برای پرسنل فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تربیت نیروی ماهر و متخصص و ارتقاء دانش فنی پرسنل

·         برنامه ریزی، آموزش و کنترل و ارتقای سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری در معاونت بین الملل به منظور ایجاد زیر ساخت های الکترونیکی و فناوری اطلاعات

·         اجرایی نمودن سیاست ها و برنامه های فناوری اطلاعات در معاونت بین الملل

·         بهینه سازی ساختارهای سنتی و یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی و الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین

·         نظارت بر انطباق کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت بین الملل با الزامات موجود در استانداردهای فنی بین المللی، ملی و سازمانی

·         ارتقاء به کارگیری فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات الکترونیکی به دانشجویان، محققان و اعضاء هیات علمی پردیس بین الملل  و حوزه معاونت بین الملل با رویکرد بهینه سازی معیارهایی از قبیل سرعت، دقت، صحت، قابلیت اطمینان، امنیت و کیفیت

·         ایجاد توانایی مدیریت در برنامه های توسعه با توجه به روند رو به افزایش تغییرات تکنولوژی

·         بررسی، تعیین و تصویب استانداردها، ضوابط، مقررات و کلیه مستندات مرتبط با فناوری اطلاعات در معاونت بین الملل

·         تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات معاونت بین الملل در چارچوب برنامه راهبردی بلند مدت علمی، آموزشی و پژوهشی در سطوح منطقه ای و بین المللی

·         ایجاد زمینه های لازم برای ظرفیت سازی خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، پژوهشی  وعلمی در حوزه فناوری اطلاعات

·         پیشنهاد پروژه های فناوری اطلاعات در معاونت بین الملل و برآورد اعتبارات لازم

·         همکاری و همگامی با شورای فناوری اطلاعات دانشگاه مادر در راستای برنامه های توسعه برای دستیابی به اهداف و شاخص های توسعه فناوری اطلاعات در معاونت بین الملل

·         ارایه راهکار برای ارتقاء کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص فناوری اطلاعات

·         تعریف توقعات، خدمات و فعالیت های مبتنی بر فناوری اطلاعات در معاونت بی اساس الگوهای موفق

·         بازنگری ادواری آیین نامه و مقررات مرتبط با وظایف شورا و پیشنهاد برای انجام اصلاحات لازم بر حسب مورد

·         پیشنهاد ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب الکترونیکی در راستای برنامه ریزی مدون در جذب دانشجویان داخلی و خارجی پردیس و معاونت بین الملل

·         نظارت بر حسن اجرای پروژه های و فعالیت های مرتبط با اهداف کارگروه ها

·         نظارت بر نحوه ثبت روز رسانی و نگه داری آمار و اطلاعات پایگاه های داده.

·         حمایت از تولید محتوای الکترونیکی و ارتقاء سطح به کارگیری سیستم های مبتنی بر وب

·         تدوین و پیشنهاد و نظارت بر سیاست ها و دستورالعمل های لازم به منظور افزایش غنای محتوی وب سایت های معاونت  بین الملل و دانشکده های دانشگاه و به کارگیری استاندارد های کمی و کیفی اطلاعات

·         شناسایی و انتخاب ابزارهای مناسب جهت ارایه محتوای متناسب با فناوی های جدید

·         تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرا و پیاده سازی پورتال های اطلاع رسانی فناوری اطلاعات

·         پیشنهاد و معرفی رابطین وب، تعیین سطوح دسترسی به محتوا و غیره.

·         ارایه راهکار های محختلف جهت فرهنگ سازی در کلیه سطوح

·         انتخاب و معرفی واحدهای تولید کننده و پیمانکاران حقیقی و حقوقی

 

 

 

Close